Bülten 2018-21 Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Bülten: 2018/21

05.10.2018

 Tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından 5 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ yürürlüğe girdi.

7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü ve 84 üncü maddeleri ile 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Tebliğ, perakende olarak satışa sunulan malların etiketlerini ve fiyat listelerine ilişkin bir takım düzenlemeleri kapsamaktadır.

Tebliğe göre, etiketlerde ve fiyat listelerinde bulunması zorunlu hususlar, malın üretim yeri, malın ayırıcı özelliği, malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı, malın birim fiyatı, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih ve son olarak üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret olarak belirlendi.

Yine tebliğe göre, sanayi işletmeleri tarafından Türkiye’de üretilen mallar, Türkiye’de üretilen el ve ev sanatları ürünleri ile (27/10/1999 tarih ve 4458 sayılı) Gümrük Kanununun 18 inci maddesinde sayılan ürünlerden Türkiye’de elde edilen veya üretilen mallar yerli üretim kabul edilecektir.

Etiketlerde ve fiyat listelerinde kullanılması zorunlu olan ve şekli Bakanlıkça belirlenen yerli üretim logosuna Tebliğ ekinde yer verilmiş olup bu logonun etiketlerde ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde yerleştirilmesi artık zorunlu tutulmuştur.

Yerli üretim logosu etiketlerde ve fiyat listelerinde Tebliğ ekinde belirtilen orijinal renklerinde ve şeklinde yer alacak olup logosunun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda yine tebliğ ekine yer alan oranlara uyulması gerekecektir.

Ticaret Bakanlığı, belediyeler ve ilgili odalar bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlendirilmiş olup Tebliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, tespit edilen aykırılık, gereği yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilecektir.

Yapılan olumsuz tespitler üzerine valiliklerce, Logo uygulamasına aykırı hareket edenlere Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Türk Ticaret Kanunu’nun ceza hükümleri kapsamında para cezası uygulanacaktır.

Uygulamanın başlamasıyla yerli ürüne olan talebin artması bekleniyor.

Tebliğ ekinde yer alan Logo aşağıdaki gibidir.

Yerli logonun büyültülmesi küçültülmesi durumunda uyulması gereken oranlar ise aşağıdaki gibidir.