Bülten 2018-2 201811999 sayılı Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır

Mevzuat Değişiklikleri Aşağıda Özetlenmiştir

2018/11999 sayılı Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır

Vergi Kanunlarının Bakanlar Kuruluna vermiş olduğu yetki çerçevesinde (30/06/2018 t. ve 30464 s. R.G.) yürürlüğe giren 27/06/2018 tarih ve 2018/11999 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı malların özel tüketim vergisi oran ve tutarlarında değişiklikler yapılmış olup bahsi geçen Karar müteakip sayfada mevcuttur.

 2018/11999 SAYILI BAZI MALLARA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARININ YENİDEN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI

 

Share: