Kooperatiflerde Bağımsız Denetim

26.10.2021 tarih 31640 sayı ile yayımlanan Resmi gazete belirtildiği üzere, 1163 sayılı Kanunun 69. Maddesine göre, Ticaret Bakanlığı tarafından çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslar dikkate alınarak belirlenen kooperatif ve üst kuruluşları dış denetime tabidir.

İlgili Bakanlıkça dış denetimle yetkilendirilen birlik ve merkez birlikleri 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre bağımsız denetime tabidir. Denetçi raporunu genel kurula sunmayan kooperatiflerde; finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve ibra hakkında alınan kararlar geçersiz olacaktır. Bu durumda Kooperatif Genel Kurulunda Denetçiler seçilerek ticaret siciline tescil ettirilmeli ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilmelidir.

Kooperatiflerde Bağımsız Denetim

Yukarıda detayları yazılan tarih ve sayıya göre Resmi Gazete’de belirtildiği üzere kooperatiflerin dış denetime tabi olması gerektiği için kooperatiflerde bağımsız denetim hizmeti alınması gerekecektir. Birlik ve merkez birliklerinin dış denetime tabi olması bağımsız denetim alınmasını zorunlu hale getirmiştir.

Kooperatiflerde Bağımsız Denetim hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak, konuyla ilgili detayları öğrenmek için Kardem YMM ile iletişime geçebilirsiniz. Bağımsız denetçi ve uzman kadromuzla sizlerle çalışmaktan mutluluk duyarız.

Share: