Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Özeti

Meclis Plan Bütçe Komisyonunda Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi görüşülmektedir. Ancak gerek Komisyonda gerekse Meclis Genel Kurulunda değişiklik yapılması muhtemel olduğundan teklifle ilgili ön bilgilendirme amaçlı özetler aşağıdadır. Dijital hizmetlere % 7,5 vergi getiriliyor.

 • Konaklama vergisi getiriliyor, 31.12.2020’ye kadar %1 sonrasında %2 vergi oranı öngörülmüştür.
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’inci maddesi kapsamındaki 500.000 TL üzerindeki gelirleri istisnadan yararlanamıyor.
 • Personele günlük 10 TL’ye kadar taşıma ücreti gelir vergisinden istisna tutuluyor, ama bunu toplu taşıma kartı şeklinde vermek gerekiyor.
 • Spor hakemleri ücretleri istisna idi kaldırılıyor, artık hakemler de vergi ödeyecek.
 • Binek otomobil kiralarının aylık 5.500 TL’nin üzeri gider yazılamayacak.
 • Binek oto alımlarında kdv+ötv toplamı 115.000 TL’nin üzerindeki rakam gider yazılamayacak.
 • Binek oto giderlerinin sadece % 70’i gider yazılabilecek.
 • Binek otoların ilk satın alımında 135.000 TL, ikinci el alımlarda 250.000 TL’ye kadar maliyete atılan tutar üzerinden amortisman ayrılabilecek, fazlası üzerinden amortisman ayrılamayacak.
 • Birden fazla işverenden ücret alanlardan, toplam 500.000 TL’yi geçenler beyanname verecek.
 • Dava kaybedenlerin ödediği avukatlık ücretlerinden tevkifat yapılacak, avukatlık ücreti karşı tarafın müvekkiline ödenirse tevkifatı müvekkil yapacak.
 • Mevcut durumda kazancın 80.000 TL’nin fazlası % 35 gelir vergisine tabi iken, kanun teklifinde 98.000-500.000 e kadar % 35, 500.000 TL’yi geçen gelirler üzerinden % 40 gelir vergisi alınması öngörülmüş. Böylece yüksek gelir grubundaki gelir vergisi mükelleflerine % 5 oranında ek vergi yükü getiriliyor.
 • En üst ligdeki sporculara yapılan ödemelerden % 15 vergi kesintisi yapılıyordu ve bu gelirden başka vergi alınmıyordu. Artık bu sporculara ödeme yapan spor kulüpleri % 20 kesinti yapacak, ayrıca futbolcular gelirleri 500.000 TL’yi aşarsa beyanname vererek % 40’a varan oranda gelir vergisi ödeyecek, kendisinden tevkif edilen vergi ise mahsup edilebilecek.
 • Davadan vazgeçme durumunda vergi ve cezalarda indirim öngörülüyor.
 • Sahte fatura düzenleyenlerin mükellefiyet kaydı belli şartların varlığı halinde siliniyor.
 • İzaha davet sınırı 100.000 TL’ye çıkarılıyor, şimdiki 50.000 TL idi.
 • Uzlaşılan vergilerde 1 ay içinde ödeme halinde cezanın dörtte üçü ödenecek.
 • Değerli konut vergisi getiriliyor. Tapu ve kadastro genel müdürlüğü kendisinin seçeceği konutlar için değerleme raporu ile tespit ettirecek. Değeri 5 milyon TL ve üzerindeki konutlar için ilgililerine tebliğ yapılacak, 15 gün içinde değere itiraz edilmezse kesinleşecek ve izleyen yıldan başlayarak Şubat ve Ağustos aylarında değişen oranlarda vergi ödenecek. 5m-7,5m arasında binde 3, 7,5m-10m arasında binde 6, 10milyonu aşanlarda ise vergi oranı binde 10 olacak.

 

Hüseyin DEMİR

Yeminli Mali Müşavir

 

Share: