Anayasa Mahkemesi 7194 Sayılı Kanun’un 7. Maddesinin 2. Fıkrasını İptal Etmiştir

Bu fıkra, beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen dijital hizmet sağlayıcılarının sundukları hizmetlere erişiminin engellenmesini öngörüyordu. Mahkeme, bu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu, çünkü teşebbüs özgürlüğü ile kamu yararı arasındaki dengeyi bozduğunu ve orantısız bir sınırlama getirdiğini belirtmiştir. Bu karar, dokuz ay sonra yürürlüğe girecektir.

12 Eylül 2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan, Anayasa Mahkemesinin 18 Mayıs 2023 tarih ve E:2020/11 K:2023/98 sayılı kararıyla, 7194 sayılı Kanun’un 7. maddesinin ikinci fıkrası Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Share: