Mükellefler Covid 19 Salgını Nedeniyle Mücbir Sebep Kapsamında Olup Olmadıklarını İnternet Vergi Dairesi Sistemi Üzerinden Sorgulayabilecekler

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde koronovirüs salgınının ekonomiye, piyasayalara, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığınca bir kaynak paketi açıklanmış ve bu paketten yararlanacak sektörler ve alt iş kolları belirlenerek ilan edilmişti.

Pakette yer alan tedbirlerden bir tanesi de salgından etkilenen sektörler ve alt iş kollarının Nisan, Mayıs ve Haziran ayları Muhtasar ve KDV beyan ve ödemelerinin ötelenmesi idi.

Nitekim Bakanlık tarafından konuya ilişkin yayımlanan 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile ticari, zirai ve mesleki kazaç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan vergi mükellefler için Covid 19 Salgını mücbir sebep olarak kabul edildiği ve yeni tip koronovirüs (Covid 19) nedeniyle ilan edilen mücbir sebep kapsamında, uygulamadan yararlanacak sektör ve iş kollarının ise aşağıdakinin gibi olduğu ilan edilmişti;

– Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler (çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, eczacı, doktor, dişçi, veteriner, fizyoterapist, yazılımcı, sanatçı gibi mükellefler de dahil olmak üzere bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri),

– Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,

– Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin (yüzme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun ve düğün salonu, berber ve kuaför gibi işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler) bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler.

Yine Tebliğde yer alan açıklamaya göre, ana faaliyet alanlarının, vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınarak tespit edileceği, mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla sayılan sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğinin ispat ve tevsik etmesi halinde ise mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine, fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanının dikkate alınacağını belirtilmişti.

Akabinde Bakanlık internet sitesi üzerinde yaptığı düzenleme ile her bir mükellefin interaktif vergi dairesi üzerinden mücbir sebep kapsamında erteleme uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağını sorgulayarak öğrenmelerine imkan sağlamıştır.

Böylece mükellefler  “interaktif vergi dairesi > BİLGİLERİM > 518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu” adımlarını izleyerek, 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendleri kapsamında mücbir sebep uygulamasından yararlanıp yararlanamayacaklarını sorgulayabileceklerdir.

Diğer taraftan daha önce de değinildiği üzere, ana faaliyet alanlarının tespitinde mükelleflerin vergi dairesi kayıtlarında mevcut ana faaliyet kodları dikkate alınmış olup, mükelleflerin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu belirlenen sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiklerini ispat ve belgelendirmeleri halinde ise mükelleflerin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

Saygılarımızla.

KARDEM YMM

Share: