Bülten: 2019/14 2019 Mali Tatilde SGK Yükümlülük Sürelerinde Değişikliğe Gidildi

2019 yılı mali tatil nedeniyle 02 Temmuz ila 20 Temmuz arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin hangi zamanlarda yerine getirdiklerinde yasal süresi içinde yerine getirmiş sayılacaklarını 2019/11 sayı ve 04.07.2019 tarihli bültenimizle açıklamıştık.

SGK, konu ile ilgili 16.07.2019 tarih ve 10288846 sayılı yeni bir genel yazı yayımlanarak, Gelir İdare Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda daha önce belirlenen sürelerde değişikliğe gitmiştir.

SGK tarafından yayımlanan yeni yazılarında, Gelir İdaresi Başkanlığının isteği ve ilgili Başkanlıktan alınan görüş doğrultusunda, vergi takvimine uyumlu olması ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanundan doğan hak ve yükümlülükler yönünden yeknesaklığın sağlanması bakımından 03.07.2019 tarihli genel yazılarında belirtilen bazı hususlar aşağıda açıklandığı gibi yeniden belirlenmiştir.

“Buna göre;

  1. 2019 yılı için mali tatil 2 Temmuz günü başlayacak ve 20 Temmuz (dahil) günü sona erecektir.
  2. 2 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin, mali tatili izleyen 7 nci günün sonu (27 Temmuz 2019) Cumartesi gününe rastladığından, 29 Temmuz (dahil) tarihine kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.
  3. 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 5 inci günün sonu olan 25 Temmuz (dahil) tarihine kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.

Bu itibarla, son verilme tarihi mali tatili takip eden 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasına rastlayan 2019 yılı Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi 25 Temmuz 2019 tarihinde sona erecektir.

Öte yandan 29/03/2019 tarihli ve 115 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca 2019/Haziran dönemine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme süresi 26.07.2019 (Cuma) günü olarak belirlenmiş olup, bu tarih mali tatile veya malî tatilin son gününü izleyen beşinci güne rastlamadığından, mezkur döneme ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilme süresinin uzaması mümkün bulunmamaktadır.” denilmiştir.

Share: