Bülten: 2019/01 SGK İşe İade Süreci ve Hesaplamaları Hakkında

Kesinleşen mahkeme kararının işçiye veya vekiline tebliği tarihinden itibaren on günlük süre içerisinde işverene işe başlatma talebinde bulunulması gerekmektedir.

Buradaki on günlük süre işçi açısından boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatı için hak düşürücü bir süre olup, işçi bu süreyi geçirirse iş akdinin feshi geçerli bir fesih olur ve işveren sadece ihbar ve kıdem tazminatından sorumlu olur. Bu durumda işçi sadece ihbar ve kıdem tazminatı (kıdem tazminatı için en az işverenin bünyesinde 1 yıllık çalışması olması gerekiyor) talebinde bulunabilecektir. Eğer ki iş akdi fesih edilirken bu tazminatlar da ödenmiş ise işçinin başkaca alacak talebi olamayacaktır ve işverenin de başka bir yükümlülüğü kalmayacaktır.

İşe Başlatma veya Başlatmama Sonuçları

İşe başlatma başvurusu işveren tarafından kabul edilip işe başlatılacak ise işçi tarafından yapılan talep tebliğinden itibaren 1 aylık süre içerisinde işe başlatılması ve işçiye bildirilmesi gerekmektedir. Bu bir aylık süre zarfında işveren işçiyi işe başlatacağını bildirmiş ve işçi işe başlatılmamış ise işveren işe iadeye aykırılık tazminatı ödemek zorunda kalacaktır.

Boşta Geçen Süre ve İşe Başlatmama Ücretlerinin Hesaplanması

Boşta geçen süre ücretinin hesaplanmasında fesih tarihindeki ücret ve hakları dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir. Fesih tarihinde işçiye ödenen maaş, yemek, yol, ikramiye, yakacak yardımı, gıda yardımı, servis ücretleri ve bu ücretlere bu 4 aylık süre içerisinde yapılmışsa zamlar dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir. Ancak fiili çalışması ile elde edilebilen satış/performans primi, fazla mesai, resmi tatil ve hafta tatili çalışma ücreti gibi ücretler fiilen işçinin çalışması olması durumunda elde edebileceği ücretler olduğundan boşta geçen süre ücretinin hesaplanmasında dikkate alınmamalıdır.

İşe başlatılan işçiye daha önce fesih tarihinde ihbar ve kıdem tazminatı ödenmiş ise işçi bu ödemeleri işe başladıktan sonra makul bir süre içerisinde işverene iade etmek zorundadır.

İşe başlatmama tazminatının hesaplanmasında, işçinin işe başlatılmayacağı kesinleştiği tarih itibari ile emsal işçi ücreti(emsal ücret) dikkate alınarak yıllık izin, ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı hesaplanması gerekmektedir. İş akdi fesih tarihine eklenecek 4 aylık süre ile ihbar ve kıdem tazminatı emsal ücret üzerinden yeniden hesaplanacaktır. Eğer ki daha önce ihbar ve kıdem tazminatı ödenmiş ise yeni hesaplanan tutarlardan eski ödenen tutarlar mahsup edilerek kalan fark işçiye ödenecektir. Ayrıca 4 aylık süre eklenince yıllık izine hak kazanıyor ise emsal ücret üzerinden yıllık izin ücretinin de hesaplanması gerekmektedir.

SGK’ya Bildirim Süreleri

İşe başlatılan işçiye yapılan işe başlatma davetinin işçi tarafından tebliğ alındığı tarihten sonraki dönemin 23’üne kadar, işe başlatılmayan işçi için ise işe başlatılma talebinin işverene tebliğ tarihinden sonraki dönemin 23’üne kadar boşta geçen sürelere ait primlerin bildiriminin bağlı bulunulan SGK’ya yapılması gerekmektedir.

 

SGK’ya bildirim yapılırken dilekçeye aşağıdaki belgelerin mutlaka eklenmesi gerekmektedir.

  • İşçinin/Vekilinin işe başlama talep ihtarnamesi ve tebliğ zarfı
  • İşverenin işe başlama davet ihtarnamesi ve tebliğ zarfı (İşveren işe başlatması durumunda)
  • Boşta geçen sürelere ait aylık prim hizmet bildirgeleri
  • 4 aylık süre sonuna denk gelen tarihli işten ayrılış bildirgesi
  • Mahkeme kararı
  • Temyiz kararı (Eğer mahkeme kararı temyiz edilmiş ise)
  • İmza sirküleri veya vekaletname fotokopisi
PAYLAŞ:
“Sitemizde yayımladığımız bültenler, açıklamalar ve hatırlatmalar, uygulamada yorum farklılıkları içermekte ve bilgilendirme amaçlı olup, bilgilerin kullanımı nedeniyle ortaya çıkan durumlardan, her türlü zarardan ve cezai tazminattan dolayı şirketimiz, ortaklarımız ve çalışanlarımız sorumlu tutulamaz.”