Anonim Şirket mi Limited Şirket mi ?

 • TÜR DEĞİŞİMİ
  LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜMÜ

 

 • ANONİM ŞİRKET Mİ OLMALI?
 • LİMİTED ŞİRKET Mİ KALMALI?

 

 • SUNUMDA NELER VAR?
 • ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR NELERDİR?
 • TÜR DEĞİŞİMİ NASIL YAPILIR?
 • TÜR DEĞİŞİMİNDEN HEMEN SONRA YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?
 • TÜR DEĞİŞİMİNİN MALİYETİ NEDİR?
 • ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR NELERDİR?
 • KAMU BORÇLARI
 • HİSSE DEVİRLERİNDE YAPILAN HARCAMALAR
 • HİSSE DEVİRLERİNDE VERGİ MALİYETİ
 • TÜRK TİCARET KANUNU
 • KAMU BORÇLARI

 

 • LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI VERGİ VE SGK BORÇLARINDAN ORTAKLIK HİSSELERİ NİSPETİNDE TÜM MAL VARLIKLARIYLA SORUMLUDUR.
 • ANONİM ŞİRKET ORTAKLARININ VERGİ VE SGK BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU YOKTUR, BU BORÇLAR ŞİRKETİN MAL VARLIĞINDAN ALINAMAZSA ORTAK MAL VARLIĞINA TAKİP YAPILAMAZ.
 • KANUNİ TEMSİLCİLERİN KAMU BORÇLARINDAN SINIRSIZ ŞEKİLDE SORUMLULUKLARI MEVCUTTUR. YANİ İSTER LİMİTED İSTER ANONİM ŞİRKET OLSUN, KANUNİ TEMSİLCİLER KENDİ DÖNEMLERİYLE İLGİLİ ÖDENMEMİŞ KAMU BORÇLARINDAN ŞAHSİ MAL VARLIKLARIYLA DA SORUMLUDUR.
 • KANUNİ TEMSİLCİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLER, ANONİM ŞİRKETLERDE İSE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YA DA DİĞER YETKİLENDİRİLMİŞ KİŞİLERDİR.
 • HİSSE DEVİRLERİNDE YAPILAN HARCAMALAR
  (ÖRNEK 1.000.000 TL HİSSE DEVRİ)
 • HİSSE DEVİRLERİNDE VERGİ MALİYETİ
  (ÖRNEK 1.000.000 TL HİSSE SATIŞKAZANCI)
 • TÜRK TİCARET KANUNU
 • PAY SENETLERİNE İMTİYAZ VERİLMESİ
 • YÖNETİM KURULUNU SEÇME HAKKI
 • SERMAYE ARTIRIMINDA RÜÇHAN HAKKI
 • KAR DAĞITIMINDAN YARARLANMA HAKKI
 • GENEL KURULDA BİRDEN FAZLA OY HAKKI (15 KATINA KADAR)
 • PAY SATIŞLARINDA ÖNCELİKLİ ALIM HAKKI
 • HİSSE DEVİRLERİ GENEL KURUL VEYA YÖNETİM KURULU ONAYINA BAĞLANARAK SINIRLANDIRILABİLİR
 • YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDE İMZA YETKİSİ GRUPLARA AYRILARAK FARKLILAŞTIRILABİLİR
 • A GRUBU İMZA SAHİPLERİ, GAYRİMENKUL ALIM SATIMI, İPOTEK VE REHİN VERİLMESİ, KEFALET, TEMİNAT VE GARANTİ VERİLMESİ VB. KARARLAR
 • B GURUBU İMZA SAHİPLERİ, BANKA MUKAVELESİ, BELLİ TUTARA KADAR BAĞIŞ VB. KARARLAR
 • TÜR DEĞİŞİMİ NASIL YAPILIR?
 • TÜR DEĞİŞİMİ KARARI
 • VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN ÖZELGE
 • EVRAKLARIN HAZIRLANMASI
 • YMM RAPORUNUN HAZIRLANMASI
 • NOTER TASDİKLERİNİN YAPILMASI
 • TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDE TESCİL

 

 • TÜR DEĞİŞİMİNDEN HEMEN SONRA YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?
 • TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİNİN ALINMASI
 • DEFTER BASTIRILMASI
 • FATURALARIN VE SEVK İRSALİYELERİNİN BASTIRILMASI
 • E DEFTER, E FATURA SERTİFİKASININ YENİLENMESİ
 • KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE KESİN MİZAN BİLDİRİMİ
 • LTD.ŞTİ. DEFTERLERİN KAPANIŞ ONAYLARI (YEVMİYE VE KARAR DEFTERİ)
 • VERGİ DAİRESİ, SGK, KAPASİTE RAPORU, SANAYİ SİCİL BELGESİ, K BELGESİ, TAPU SİCİLİ, TRAFİK TESCİL, BELEDİYE, ABONELİKLER BİLDİRİMLERİNİN YAPILMASI
 • TÜR DEĞİŞİMİNİN MALİYETİ NEDİR?
 • NOTER MASRAFI
 • MÜŞAVİRLİK MASRAFI
 • TİCARET SİCİL MASRAFI
 • TRAFİK TESCİL MASRAFI
 • TAPU SİCİLİ MASRAFI
 • DEFTER TASDİK MASRAFI
 • KAPASİTE RAPORU VE SANAYİ SİCİL BELGESİ MASRAFI

 

 • NOTER İŞLEMLERİ
 • 2 ADET KARAR ONAYI 200 TL
 • A.Ş. ANA SÖZLEŞME ONAY 3 ADET 750 TL
 • TESCİL TALEPNAMESİ (YÖNETİM KURULU) 150 TL
 • DEFTER TASDİK 5 ADET 50 SAYFA 250 TL
 • İMZA SİRKÜLERİ 300 TL

YAKLAŞIK OLARAK TOPLAM 1650 TL

 • DİĞER MASRAFLAR
 • YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ÜCRETİ 5.000 TL
 • TİCARET SİCİL HARCI 230 TL
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ 750 TL
 • ARAÇ TESCİL BELGE YENİLEME 75 TL x ARAÇ SAYISI
 • TAPU YENİLEME 9 TL x TAPU SAYISI

NOTER VE DİĞER MASRAFLAR TOPLAMI  7.500 TL

 • ANONİM ŞİRKET Mİ OLMALI?
 • LİMİTED ŞİRKET Mİ KALMALI?

HÜSEYİN DEMİR
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

PAYLAŞ:
“Sitemizde yayımladığımız bültenler, açıklamalar ve hatırlatmalar, uygulamada yorum farklılıkları içermekte ve bilgilendirme amaçlı olup, bilgilerin kullanımı nedeniyle ortaya çıkan durumlardan, her türlü zarardan ve cezai tazminattan dolayı şirketimiz, ortaklarımız ve çalışanlarımız sorumlu tutulamaz.”