Vitamin

İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIM DÖNEMİNDE DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI

Kapsam 5520 sayılı kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına 6322 sayılı Kanunla eklenen (c) bendi hükmüyle, mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden 1/1/2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına, indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yatırıma katkı tutarının kısmen kullandırılması mümkün hale gelmiştir. Yatırım Dönemi Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması açısından “yatırım

read more

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Dördüncü Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Yatırım Konularında Değişiklik Yapıldı

Hüseyin DEMİR Yeminli Mali Müşavir 21.8.2020 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında yapılacak yatırımlardan en avantajlı destek sağlanan yatırım konuları özellikle teknoloji yoğun sektörlerden seçilmiş bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili 16.4.2020 tarihli açıklamalarımızda yatırım teşvik belgesi kapsamında en avantajlı yatırım konularına değinilmişti. 21.8.2020 tarihi Resmi Gazete’de yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile dördüncü bölge

read more

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Bilgilendirme

Kısa çalışma ödeneği, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2. maddesinde düzenlenmiş ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik ile uygulama usul ve esasları düzenlenmiştir. Kısa çalışma ödeneğine, bölgesel kriz, genel ekonomik kriz, sektörel kriz veya zorlayıcı sebeplerden ötürü başvuru yapılabilir. Bölgesel kriz: Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin

read more

Toplu İşten Çıkarma Hakkında Bilgilendirme

Toplu işten çıkarma, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 29. maddesinde düzenlenmiştir. Toplu işçi çıkarmadan bahsedebilmek için öncelikle işyerinde en az 20 işçinin çalıştırılması gereklidir. İşyerindeki işçi sayısı; a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin, b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin, c) 301 ve daha fazla

read more

Vergi Uygulamalarıyla İlgili Olarak Son Dönemde Verilen Özelgeler

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 üncü maddesinde, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığından veya Gelir İdaresi Başkanlığının bu hususta yetkili kıldığı makamlardan vergi durumları ve vergi uygulanması bakımından müphem ve tereddüt duydukları hususlar hakkında izahat isteyebilecekleri hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda 16/01/2010 tarihinde uygulamaya konulan özelge sistemi ile; mükelleflere kısa zamanda doğru ve net

read more

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılacak Yatırımlarlardan En Avantajlı Yatırım Konuları ve Sağlanan Destekler

Hüseyin DEMİR Yeminli Mali Müşavir 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında yapılacak yatırımlardan en avantajlı destek sağlanan yatırım konuları özellikle teknoloji yoğun sektörlerden seçilmiş bulunmaktadır. Yatırım teşvik sistemi Türkiye’yi gelişmişlik düzeylerine göre 6 bölgeye ayırmıştır. En büyük destek, gelişmişlik düzeyi en düşük olan 6’ncı bölgeye verilmiş, kademeli olarak gelişmiş bölgelere daha az avantajlar

read more

Mükellefler Covid 19 Salgını Nedeniyle Mücbir Sebep Kapsamında Olup Olmadıklarını İnternet Vergi Dairesi Sistemi Üzerinden Sorgulayabilecekler

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde koronovirüs salgınının ekonomiye, piyasayalara, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığınca bir kaynak paketi açıklanmış ve bu paketten yararlanacak sektörler ve alt iş kolları belirlenerek ilan edilmişti. Pakette yer alan tedbirlerden bir tanesi de salgından etkilenen sektörler ve alt iş kollarının Nisan, Mayıs ve Haziran

read more

Gelir İdaresi Başkanlığı Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamını Genişletti

Hatırlanacağı üzere, Bakanlık (Gelir İdaresi Başkanlığı); 01/012020 tarihinden geçerli olmak üzere Vergi Dairesi Müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacaklar hususunda (Yıllık gelir vergisi, zirai kazanç gelir vergisi, gelir vergisi stopajı (muhtasar), kurumlar vergisi, kurumlar vergisi stopajı, basit usulde ticari kazanç, gerçek usulde KDV, hasılat esaslı KDV (KDV4), gelir geçici

read more

Sermaye Artımı İndiriminden Yararlanan Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Bilindiği üzere, 27/03/2015 tarih ve 6637 sayılı Kanun’un 8’inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendinde; – Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya

read more

KDV İndirimi ve Tapu Harçlarındaki İndirim Sona Eriyor

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıl içersinde ABD’nin başta Çin olmak üzere dünyanın bir çok ülkesi ile girdiği ticaret savaşlarının etkisi, rahip krizi ile birleşerek, Ülkemiz üzerinde iktisaden izah edilemeyen şekilde gerçekleşen kur atakları ile zirve yapmıştı. O dönemde bu çatışmanın ne zaman ne şekilde son bulacağı belli olmadığı için Hükümet tarafından bir dizi ekonomik tedbirler alınmış,

read more