SGK Bülten

Bülten: 2019/02 Yabancı İşçi İzin Başvuru Süreçlerinde ve Çalıştırırken Dikkat Edilecek Hususlar

28.07.2016 tarihinde kabul edilen 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve 27.02.2003 tarihinde kabul edilen 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile yabancı işçilerin çalıştırılmalarına ilişkin izinlerde izlenecek usul ve esasları düzenlemektedir. İzinsiz yabancı çalıştırmanın ciddi derecede idari para cezası yaptırımları bulunmaktadır. 2019 yılı için izinsiz yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı

Daha Fazla

Bülten: 2019/01 SGK İşe İade Süreci ve Hesaplamaları Hakkında

Kesinleşen mahkeme kararının işçiye veya vekiline tebliği tarihinden itibaren on günlük süre içerisinde işverene işe başlatma talebinde bulunulması gerekmektedir. Buradaki on günlük süre işçi açısından boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatı için hak düşürücü bir süre olup, işçi bu süreyi geçirirse iş akdinin feshi geçerli bir fesih olur ve işveren sadece ihbar ve

Daha Fazla