SGK Bülten

Bülten: 2020/10 İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ UZATILMASINA VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINDA KULLANILABİLECEK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINA DİKKAT

İşten çıkarma yasağı 31.07.2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.09.2020 tarine kadar uzatılmıştır. 4857 Sayılı İş Kanunu 10. Geçici Maddesine göre bu süreçte iş akdinin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/ll maddesinde belirtilen sebepler dışında feshedilmesi durumunda, iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği

Daha Fazla

Bülten: 2020/09 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN FAYDALANAN İŞÇİLER İÇİN İŞVERENE PRİM TEŞVİKİ MECLİSTE

14.07.2020 tarihinde AK Parti Millet Vekillerince hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan Kanun teklifi İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişikliği içermektedir. Sunulan teklifte, kısa çalışma ödeneğinden ve nakdi ücret desteğinden faydalanan işverenlere prim desteği ile beraberinde, Soma’da işten çıkarılan ve kıdem tazminatları ödenmeyen maden işçilerinin kıdem tazminatlarının Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından

Daha Fazla

Bülten: 2020/08 AZ TEHLİKELİ İŞYERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMAK ZORUNLUDUR 01.07.2020 TARİHİ İTİBARİYLE BAŞLADI

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 38’inci maddesinin a bendinin 1’inci fıkrası ile “50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri” için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü 01.07.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu hüküm ile 01.07.2020 tarihinden itibaren Az Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve

Daha Fazla

Bülten: 2020/07 COVİD-19 NEDENİYLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ SÜRESİ 1 AY DAHA UZATILDI

Covid-19 nedeniyle 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi bir ay süreyle uzatıldı. Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2’nci maddesi ile geçici 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde,

Daha Fazla

Bülten: 2020/06 SGK PRİM ÖDEMELERİ OTOMATİK TALİMATTA OLAN İŞVERENLER DİKKAT

Bilindiği üzere Covid-19 salgını nedeniyle mücbir sebep kapsamında faaliyet gösteren işverenler için 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 02/11/2020 tarihine, 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 30/11/2020 tarihine, 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir. Tüm işverenler SGK prim ödemelerinde erteleme olup olmadığını, SGK tarafından hazırlanan https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi

Daha Fazla

Bülten: 2020/05 KORONAVİRÜS NEDENİYLE 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NDA YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLER

17/04/2020 tarihli ve  31102 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır. 4447 Sayılı Kanuna eklenen geçici 24. Madde ile; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği

Daha Fazla

Bülten: 2020/04 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TÜM TÜRKİYE’DE UYGULAMASI ERTELENDİ

MUHSGK olarak bildiğimiz Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin en son tüm Türkiye’de uygulanmasına Mart/2020 döneminde geçileceği karara bağlanmıştı. Ancak bilindiği üzere ülkemizide etkisi altına alan Covid-19 etkisi nedeniyle birçok tarihlerde değişikliğe gidilmiştir. Bu çerçevede, 04.04.2020 tarih ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulanmasına daha önce belirlenen ve uygulanmasına

Daha Fazla

Bülten: 2020/03 COVİD-19 ETKİSİ NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP HALİNİN UYGULANDIĞI SEKTÖRLERDE SGK PRİM ÖDEMELERİNDE ERTELEME

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 02.04.2020 tarihli genel yazılarında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 91 inci maddesine dayanarak ve 24/3/2020 tarihli ve 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde mücbir sebep ilan edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit

Daha Fazla

Bülten: 2020/02 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARINDA BELİRLİ SÜREYLE SINIRLI OLMAK ÜZERE ESNEKLİĞE GİDİLDİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ADIMLARI

19.03.2020 tarihli SGK bültenimizde Kısa Çalışma Ödeneği(KÇÖ) hakkında detaylı bilgi vermiştir. Ayrıca aynı bültenimizde belirttiğimiz üzere KÇÖ’den faydalanacak işçiler bakımından şartların iyiştirilmesini beklediğimizi belirtmiştik. 4447 Sayılı İşsizlik Kanunu’na eklenen ek geçici madde ile 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olacak şekilde Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçe gösterilerek yapıacak KÇÖ başvuruları için işçilerin taşıması gereken şartlarda iyileştirmeye gidilmiştir.

Daha Fazla

Bülten: 2020/01 CORONA VİRÜS VEYA DİĞER NEDENLERLE EKONOMİK SIKINTI YAŞAYAN İŞVERENLER KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLİR

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan

Daha Fazla