SGK Bülten

Bülten: 2021/5 SGK İşten Çıkış 29 Kodu-İşveren Tarafından İşçinin Ahlak Ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni İle Fesih İle İlgili Yapılan Değişiklik (4857 sayılı Kanun Madde 25/II)

Konu:2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin birinci kısım altıncı bölümde  yer alan “2.1- İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki   işten  ayrılış  nedenleri  tablosundaki  “29-  İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni  ile  fesih”  kodu  çıkarılmış  ve  “41-” nolu koddan sonra gelmek üzere

read more

Bülten: 2021/4 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

24 Mart 2021 Çarşamba Günü Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Mart 2021 tarihinde kabul edilen 7306 Kanun numaralı tebliğe istinaden 16 Nisan 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye-İran Hükümeti arasında onay aşamasında bekleyen Sosyal Güvenlik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur. Sosyal Güvenlik Anlaşmaları:Ülkelerin vatandaşları ve çalışanlarının sosyal güvenlik haklarını korunma ve güvence altına alan anlaşmalar olarak ifade edilir.Sosyal

read more

Bülten: 2021/2 İlave 6 Puanlık Prim İndirim

24 Şubat Çarşamba günü Resmi Gazete‘de yayımlanan 3579 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’na istinaden 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde yer verilen 5 puanlık indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden ilave 6 puan olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin

read more

Bülten: 2021/1 N.Ü.D. VE TEŞVİK TUTAR ORANLARI ARTIŞI DUYURUSU

13.01.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Ücretsiz izindeki işçilere yapılan nakdi ücret desteği, asgari ücret zammı oranında(%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL’ye ve aylık 1.431,00 TL tutarına çıkarıldı. İşverenlere sağlanan 17256 İstihdama Dönüş Teşviki ve 27256 İlave İstihdam Teşviki 2021 Ocak ayından geçerli olmak üzere asgari ücrete yapılan zam oranında (%21,56) artış

read more

Bülten: 2020/14 SGK BORÇ YAPILANDIRMASI HAKKINDA DUYURU

17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanun ilew işverenlere ödeme kolaylığı sağlanmış olup uygulama usul ve esaslarına ilişkin olarak 2020/45 sayılı SGK Genelgesi yayımlanmıştır. Yukarıda belitilen genelgeye istinaden idari para cezalarının yapılandırma kapsamına alınması için 31.12.2020 tarihine kadar kesinleşmesi gerektiği belirtilmiştir.İdari para cezaları, işverene tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleştiğinden, en geç 16.12.2020

read more

Bülten: 2020/13 27256 KANUN NUMARALI ARTI İSTİHDAM PRİM DESTEĞİ (4447/GEÇİCİ 28.MADDE)

17.11.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 28.Maddenin 1.Fıkrası ile getirilen ve “Artı İstihdam Prim Desteği” olarak da isimlendirilen 27256 Kanun numarası verilen yeni prim desteğinin usul ve esasları SGK’nın 26.11.2020 tarihli ve 2020/49 Sayılı Genelgesinde açıklanmıştır.Detaylar aşağıdaki gibidir. 2019/Ocak ile 2020/Nisan dönemlerine ait APHB/MPHB’nde uzun vade sigorta kollarından 4/a

read more

Bülten: 2020/12 NORMALLEŞME DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

Normalleşme desteğinden faydalanabilmek için, 01/07/2020 tarihinden önce; kısa çalışma ödeneğine başvurmuş ve kısa çalışma ödeneğindan faydalanmış olmak veya yine 01/07/2020 tarihinden önce işçisini nakdi ücret desteğinden faydalandırmış olması gerekmektedir. Bu işyerleri kısa çalışma ödeneğini sonlandırarak veya işçisini nakdi ücret desteğinden çıkararak haftalık normal çalışmaya başlatması halinde 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneğinin sona erdiği

read more

Bülten: 2020/11 COVİD-19 GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ 31/10/2020 TARİHİNE, İSTEN ÇIKARMA YASAĞI İSE 17/11/2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesi çerçevesinde Covid-19 gerekçesiyle 30/06/2020 tarihi ve öncesinde kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi 31.10.2020 tarihine kadar 2 ay süre ile tekrar uzatılmıştır. İşverenlerin kısa çalışma ödeneği süresince hiçbir işçisini işten çıkarmaması gerektiğini, aksi halde faydalanılan kısa çalışma ödeneğinin bozulacağını hatırlatmak isteriz. Diğer

read more

Bülten: 2020/10 İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ UZATILMASINA VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINDA KULLANILABİLECEK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINA DİKKAT

İşten çıkarma yasağı 31.07.2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.09.2020 tarine kadar uzatılmıştır. 4857 Sayılı İş Kanunu 10. Geçici Maddesine göre bu süreçte iş akdinin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/ll maddesinde belirtilen sebepler dışında feshedilmesi durumunda, iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği

read more