SGK Bülten

Bülten: 2021/1 N.Ü.D. VE TEŞVİK TUTAR ORANLARI ARTIŞI DUYURUSU

13.01.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Ücretsiz izindeki işçilere yapılan nakdi ücret desteği, asgari ücret zammı oranında(%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL’ye ve aylık 1.431,00 TL tutarına çıkarıldı. İşverenlere sağlanan 17256 İstihdama Dönüş Teşviki ve 27256 İlave İstihdam Teşviki 2021 Ocak ayından geçerli olmak üzere asgari ücrete yapılan zam oranında (%21,56) artış

read more

Bülten: 2020/14 SGK BORÇ YAPILANDIRMASI HAKKINDA DUYURU

17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanun ilew işverenlere ödeme kolaylığı sağlanmış olup uygulama usul ve esaslarına ilişkin olarak 2020/45 sayılı SGK Genelgesi yayımlanmıştır. Yukarıda belitilen genelgeye istinaden idari para cezalarının yapılandırma kapsamına alınması için 31.12.2020 tarihine kadar kesinleşmesi gerektiği belirtilmiştir.İdari para cezaları, işverene tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleştiğinden, en geç 16.12.2020

read more

Bülten: 2020/13 27256 KANUN NUMARALI ARTI İSTİHDAM PRİM DESTEĞİ (4447/GEÇİCİ 28.MADDE)

17.11.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 28.Maddenin 1.Fıkrası ile getirilen ve “Artı İstihdam Prim Desteği” olarak da isimlendirilen 27256 Kanun numarası verilen yeni prim desteğinin usul ve esasları SGK’nın 26.11.2020 tarihli ve 2020/49 Sayılı Genelgesinde açıklanmıştır.Detaylar aşağıdaki gibidir. 2019/Ocak ile 2020/Nisan dönemlerine ait APHB/MPHB’nde uzun vade sigorta kollarından 4/a

read more

Bülten: 2020/12 NORMALLEŞME DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

Normalleşme desteğinden faydalanabilmek için, 01/07/2020 tarihinden önce; kısa çalışma ödeneğine başvurmuş ve kısa çalışma ödeneğindan faydalanmış olmak veya yine 01/07/2020 tarihinden önce işçisini nakdi ücret desteğinden faydalandırmış olması gerekmektedir. Bu işyerleri kısa çalışma ödeneğini sonlandırarak veya işçisini nakdi ücret desteğinden çıkararak haftalık normal çalışmaya başlatması halinde 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneğinin sona erdiği

read more

Bülten: 2020/11 COVİD-19 GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ 31/10/2020 TARİHİNE, İSTEN ÇIKARMA YASAĞI İSE 17/11/2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesi çerçevesinde Covid-19 gerekçesiyle 30/06/2020 tarihi ve öncesinde kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi 31.10.2020 tarihine kadar 2 ay süre ile tekrar uzatılmıştır. İşverenlerin kısa çalışma ödeneği süresince hiçbir işçisini işten çıkarmaması gerektiğini, aksi halde faydalanılan kısa çalışma ödeneğinin bozulacağını hatırlatmak isteriz. Diğer

read more

Bülten: 2020/10 İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ UZATILMASINA VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINDA KULLANILABİLECEK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINA DİKKAT

İşten çıkarma yasağı 31.07.2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.09.2020 tarine kadar uzatılmıştır. 4857 Sayılı İş Kanunu 10. Geçici Maddesine göre bu süreçte iş akdinin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/ll maddesinde belirtilen sebepler dışında feshedilmesi durumunda, iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği

read more

Bülten: 2020/09 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN FAYDALANAN İŞÇİLER İÇİN İŞVERENE PRİM TEŞVİKİ MECLİSTE

14.07.2020 tarihinde AK Parti Millet Vekillerince hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan Kanun teklifi İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişikliği içermektedir. Sunulan teklifte, kısa çalışma ödeneğinden ve nakdi ücret desteğinden faydalanan işverenlere prim desteği ile beraberinde, Soma’da işten çıkarılan ve kıdem tazminatları ödenmeyen maden işçilerinin kıdem tazminatlarının Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından

read more

Bülten: 2020/08 AZ TEHLİKELİ İŞYERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMAK ZORUNLUDUR 01.07.2020 TARİHİ İTİBARİYLE BAŞLADI

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 38’inci maddesinin a bendinin 1’inci fıkrası ile “50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri” için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü 01.07.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu hüküm ile 01.07.2020 tarihinden itibaren Az Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve

read more

Bülten: 2020/07 COVİD-19 NEDENİYLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ SÜRESİ 1 AY DAHA UZATILDI

Covid-19 nedeniyle 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi bir ay süreyle uzatıldı. Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2’nci maddesi ile geçici 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde,

read more

Bülten: 2020/06 SGK PRİM ÖDEMELERİ OTOMATİK TALİMATTA OLAN İŞVERENLER DİKKAT

Bilindiği üzere Covid-19 salgını nedeniyle mücbir sebep kapsamında faaliyet gösteren işverenler için 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 02/11/2020 tarihine, 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 30/11/2020 tarihine, 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir. Tüm işverenler SGK prim ödemelerinde erteleme olup olmadığını, SGK tarafından hazırlanan https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi

read more