SGK Bülten

Bülten: 2020/06 SGK PRİM ÖDEMELERİ OTOMATİK TALİMATTA OLAN İŞVERENLER DİKKAT

Bilindiği üzere Covid-19 salgını nedeniyle mücbir sebep kapsamında faaliyet gösteren işverenler için 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 02/11/2020 tarihine, 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 30/11/2020 tarihine, 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir. Tüm işverenler SGK prim ödemelerinde erteleme olup olmadığını, SGK tarafından hazırlanan https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi

Daha Fazla

Bülten: 2020/05 KORONAVİRÜS NEDENİYLE 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NDA YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLER

17/04/2020 tarihli ve  31102 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır. 4447 Sayılı Kanuna eklenen geçici 24. Madde ile; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği

Daha Fazla

Bülten: 2020/04 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ TÜM TÜRKİYE’DE UYGULAMASI ERTELENDİ

MUHSGK olarak bildiğimiz Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin en son tüm Türkiye’de uygulanmasına Mart/2020 döneminde geçileceği karara bağlanmıştı. Ancak bilindiği üzere ülkemizide etkisi altına alan Covid-19 etkisi nedeniyle birçok tarihlerde değişikliğe gidilmiştir. Bu çerçevede, 04.04.2020 tarih ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulanmasına daha önce belirlenen ve uygulanmasına

Daha Fazla

Bülten: 2020/03 COVİD-19 ETKİSİ NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP HALİNİN UYGULANDIĞI SEKTÖRLERDE SGK PRİM ÖDEMELERİNDE ERTELEME

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 02.04.2020 tarihli genel yazılarında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 91 inci maddesine dayanarak ve 24/3/2020 tarihli ve 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde mücbir sebep ilan edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit

Daha Fazla

Bülten: 2020/02 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARINDA BELİRLİ SÜREYLE SINIRLI OLMAK ÜZERE ESNEKLİĞE GİDİLDİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ADIMLARI

19.03.2020 tarihli SGK bültenimizde Kısa Çalışma Ödeneği(KÇÖ) hakkında detaylı bilgi vermiştir. Ayrıca aynı bültenimizde belirttiğimiz üzere KÇÖ’den faydalanacak işçiler bakımından şartların iyiştirilmesini beklediğimizi belirtmiştik. 4447 Sayılı İşsizlik Kanunu’na eklenen ek geçici madde ile 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olacak şekilde Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçe gösterilerek yapıacak KÇÖ başvuruları için işçilerin taşıması gereken şartlarda iyileştirmeye gidilmiştir.

Daha Fazla

Bülten: 2020/01 CORONA VİRÜS VEYA DİĞER NEDENLERLE EKONOMİK SIKINTI YAŞAYAN İŞVERENLER KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLİR

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan

Daha Fazla

Bülten: 2019/22 VERBİS’E KAYIT SÜRESİ UZATILDI

  Bilindiği üzere Veri Sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için verilen süreler aşağıdaki gibi ilan edilmişti. Veri Sorumluları Başlama tarihi Verilen süre Son tarih 1 Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları 01.10.2018 15 ay 31.12.2019 2 Yurtdışında yerleşik veri sorumluları 01.10.2018 15 ay

Daha Fazla

Bülten: 2019/21 Aylık Prim ve Hizmet Bildirgelerinde Eksik Gün Bildirimlerinde Yeni Düzenleme

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Yabancı uyruklu sigortalıların eksik gün bildirimleri hakkında 12.11.2019 tarih ve  yayımlanan genel yazısında, yine daha önce 18.03.2019 tarih ve 4331865 sayılı yayımlanan genel yazılarına atıfta bulunularak,  yabancı uyruklu sigortalılar için seçilebilecek eksik gün nedenleri 1-İstirahat, 4-Gözaltına Alınma, 5-Tutukluluk, 8-Grev, 9-Lokavt, 10-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar ve 11-Doğal

Daha Fazla

Bülten: 2019/20 İşe İade Süreci ve Hesaplamaları Hakkında Güncelleme

23.01.2019 tarihinde yayımlanan 2019/01 sayılı SGK Bültenimizde işe iade süreci ve hesaplamaları hakkında bilgi vermiştik. Ancak alınan geri bildirim ve yaptığımız incelemeler neticesinde aşağıdaki şekilde ilgili bültenimizde güncelleme yapılmıştır. 12.10.2017 tarihinde kabul edilen 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu 21. Maddesine ek fıkra eklenmiş olup, ilgili fıkra 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe

Daha Fazla

Bülten: 2019/19 Şirket Ortaklarının Sigortalılığı

Şirket ortaklarının hangi sigorta türünden sigortalı olacakları; şirketlerin türüne, ortağın şirketteki görevine ve sigortalılık süresine göre farklılık göstermektedir. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortakları ile limited şirketlerin tüm ortaklalrının 5510 sayılı kanun uyarınca normal şartlarda 4/b kapsamında sigortalı olması gerekmektedir. Ancak bazı kriterlere göre bu durum değişmektedir. Buna göre, 01.10.2008 tarihinde yapılan değişiklikle şirket ortaklarının

Daha Fazla