Pratik Bilgiler

2020 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL)

  Sıra No. Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2020 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı % 22,58) 1 3 98 İşyerini muvazaalı olarak bildirmek 31.903 İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı. 2 5 99/1-a İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 268 Bu durumdaki her işçi için 3

read more

2020 Yılı Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılar İle Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL)

İDARİ PARA CEZALARI 2020 yılı için CEZA MİKTAR (TL)   Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 10.812 Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 4.323 Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 8.650 Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir

read more

Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

  T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 10   Sayı : 51592363-206.01.02-E.1717804                                                                   29/01/2020 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar   GENELGE 2020/2   4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2020 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2020

read more

2020 Yılı SGK İdari Para Cezaları

  Madde No Açıklama Ceza Tutarı 102/a-1 Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında 2,943 102/a-1 Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin

read more

2019 Yılı Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

  T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506-010.06.02-E.787070 Tarih: 15/01/2019 Konu : 2019 Yılı Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar GENELGE 2019/2 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2019 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2019 ila 31/12/2019

read more

2019 Yılı SGK İdari Para Cezaları

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre 2019 yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları     Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında (*)    2.558,40 Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile

read more

2018 Yılı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

6102 Sayılı Ticaeret Kanunu’nda Kabahat Olarak Tanımlanan Fiil/Fiiller 2015 2016 2017 2018 Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunulması (Md.38/1) 2.466 2.603 2.702 3.092 Tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmaması ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamaması  (Md.39/1, 51/2) 2.466 2.603 2.702 3.092 Tescil edilen ticaret unvanının, ticari işletmenin

read more

Yurtiçi Üfe Verileri 2018

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ  VE DEĞİŞİM ORANI (GENEL Yİ-ÜFE ) ENFLASYON DÜZELTMESİNDE VE DEĞER ARTIŞ KAZANCI HESAPLAMASINDA KULLANILIR [2003=100] Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Year Jan. Feb. March April May June July August Sep. Oct. Nov. Dec. Endeks-Index 2006 123,51 123,83 124,14 126,54 130,05 135,28 136,45

read more