Vergi Usul Kanunu Özelgeleri

ÖZELGE VUK 2020-05 Hibe desteği makine ve teçhizat alımında kullanılması halinde, destek maliyetle mi ilişkilendirilir yoksa hasılat olarak mı dikkate alınır

  T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü   Sayı : 47423198-105[262-2018/2]-E.27493 23.11.2018 Konu : Hibe Desteği hk.   İlgi :       İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinden; zeytinyağı üretimi faaliyetinde bulunduğunuz, 2015 yılında … Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hazırlamış olduğunuz 801.420 TL’lik (KDV Hariç) proje karşılığında 400.710 TL (KDV Hariç)

read more

ÖZELGE VUK 2020-04 Kiralanan plaj için alınan kumun vergilendirilmesi hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü   Sayı : 62030549-120[40-2018/1021]-E.788593 24.09.2019 Konu : Kiralanan plaj için alınan kumun vergilendirilmesi hk.   İlgi :       İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketinizin şubesi tarafından bir otelden üç yıllığına plaj kiralanarak işletildiği, plaj için yılda iki

read more

ÖZELGE VUK 2020-03 Döviz cinsinden peşin tahsil edilen kira gelirinin değerlemesi hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul ve Tahsilat Grup Müdürlüğü   Sayı : 77058783-105[VUK.ÖZ.19.20]-E.172924 09.09.2019 Konu : Döviz cinsinden peşin tahsil edilen kira gelirinin değerlemesi hk.     İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından şirketinize tahsisli … tesisinizin başka bir firmaya kiralandığı, kiralamaya ilişkin sözleşme

read more

ÖZELGE VUK 2020-02 İmtiyaz sözleşmesi süresi sonunda tamamıyla Devlete bedelsiz olarak devredilecek olan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin itfası hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü)   Sayı : 27575268-105[325-2018-165]-E.311293 18.09.2019 Konu : İmtiyaz sözleşmesi süresi sonunda tamamıyla Devlete bedelsiz olarak devredilecek olan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin itfası hk.   İlgi :       İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve dilekçeniz ekinde ibraz edilen imtiyaz sözleşmesinin tetkikinden;

read more

ÖZELGE VUK 2020-01 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında iktisap edilerek yük ve yolcu taşımacılığında kullanılacak uçaklara uygulanacak amortisman oranı ve süresi hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü   Sayı : 64597866-105-E.18343 12.09.2019 Konu : Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında iktisap edilerek yük ve yolcu taşımacılığında kullanılacak uçaklara uygulanacak amortisman oranı ve süresi hak.   İlgi :       İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, … taşımacılığı faaliyetinde bulunan şirketinizin

read more

ÖZELGE VUK 2019-12 Anapara Alacak Tutarı ve Alacağa Eklenen Önceki Dönem Adat Faizi Üzerinden Hesaplanan Kur Farkının Vergilendirilmesi Hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü   Sayı : 11395140-105[VUK-1-20462]-35118 11.01.2019 Konu : Anapara Alacak Tutarı ve Alacağa Eklenen Önceki Dönem Adat Faizi Üzerinden Hesaplanan Kur Farkının Vergilendirilmesi Hk   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; şirketinizin ilişkili kişi kapsamındaki bir grup şirketine borç

read more

ÖZELGE VUK 2019-11 Sipariş verilen ancak teslim alınamayan mallara ilişkin verilen çeklerin 3.kişiye ciro edilmiş olması ve bu kişi tarafından dava konusu yapılması sonucu ödenmesi halinde gider yazılıp yazılmayacağı hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü   Sayı : 62030549-120[40-2017/501]-96708 30.01.2019 Konu : Sipariş verilen ancak teslim alınamayan mallara ilişkin verilen çeklerin 3.kişiye ciro edilmiş olması ve bu kişi tarafından dava konusu yapılması sonucu ödenmesi halinde gider yazılıp yazılmayacağı hk.   İlgi :     İlgide kayıtlı

read more

ÖZELGE VUK 2019-10 İstisna Haddini Aşarak Deftere Tabi Olan Ödevlinin Daha Önce Yapmış Olduğu Harcamaların İndirimi Hakkında

  T.C. AMASYA VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü   Sayı : 65771276-120.02.99[40-2017/08]-2436 31.01.2019 Konu : İstisna Haddini Aşarak Deftere Tabi Olan Ödevlinin Daha Önce Yapmış Olduğu Harcamaların İndirimi hk.   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, hayvancılık faaliyetiyle iştigal ettiğiniz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan almış olduğunuz destek ile ahır kurduğunuz

read more

ÖZELGE VUK 2019-9 Şirket ortağından kiralanan araç için yapılan kira ödemelerinin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü   Sayı : 27575268-105[Mük.257-2019-179]-E.244189 19.07.2019 Konu : Şirket ortağından kiralanan araç için yapılan kira ödemelerinin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hk.   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirket ortağından kiraladığınız aracın kira bedelinin banka aracılığıyla ödenme zorunluluğunun bulunup

read more

ÖZELGE VUK 2019-8 Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Verilecek Beyannamede Arsa Karşılığı Alınan ve Maliyet Bedeli Belli Olmayan Konutun İktisap Bedeli ve İktisap Tarihi Hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü   Sayı : 11395140-105[VUK1-21974]-E.598216 23.07.2019 Konu : Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Verilecek Beyannamede Arsa Karşılığı Alınan ve Maliyet Bedeli Belli Olmayan Konutun İktisap Bedeli ve İktisap Tarihi hk.   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … GMSİ mükellefi olduğunuz,

read more