Özel Tüketim Vergisi Kanunu Özelgeleri

ÖZELGE ÖTVK 2019-10 Şehit yakınlarına tanınan istisna hakkı kapsamında iktisap edilen taşıtın veraset yoluyla intikali hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü   Sayı : 39044742-135-E.944995 23.10.2018 Konu : Şehit yakınlarına tanınan istisna hakkı kapsamında iktisap edilen taşıtın veraset yoluyla intikali hk.   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının

Daha Fazla

ÖZELGE ÖTVK 2019-9 Özel Amaçla Yapılmış Motorlu Taşıtlar hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü   Sayı : 84974990-135[1-2017/6-İ]-406311 17.10.2018 Konu : Özel Amaçla Yapılmış Motorlu Taşıtlar hk.   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; askerileştirme işlemini yaparak Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) satışını yapacağınız …  marka …  Kasa Station

Daha Fazla

ÖZELGE ÖTVK 2019-8 Engelliden engelliye bedelsiz olarak yapılan araç devrinde ÖTV ve VİV’in durumu hakkında

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü   Sayı : 35831311-135-E.18158 16.10.2018 Konu : Engelliden engelliye bedelsiz olarak yapılan araç devrinde ÖTV ve VİV’in durumu hk.   İlgi : 05/10/2017 tarih ve 1502968 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.     İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun malul

Daha Fazla

ÖZELGE ÖTVK 2019-7 İstisna kapsamında iktisap edilen aracın veraset yoluyla intikali hakkında

  T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü     Sayı : 39044742-135-230579 20.03.2019 Konu : İstisna kapsamında iktisap edilen aracın veraset yoluyla intikali hk.   İlgi : 05/10/2017 tarih ve 1502968 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.     İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin

Daha Fazla

ÖZELGE ÖTVK 2019-6 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7. maddesinden Yararlandıktan Sonra Söz Konusu Araç Üzerindeki Hisselerin Devri Halinde ÖTV Uygulanıp Uygulanmayacağı hakkında

    T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü     Sayı : 39044742-135-519418 27.06.2019 Konu : 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7. maddesinden Yararlandıktan Sonra Söz Konusu Araç Üzerindeki Hisselerin Devri Halinde ÖTV Uygulanıp Uygulanmayacağı hk.   İlgi : 28/06/2017 tarihli ve 884162 evrak

Daha Fazla

ÖZELGE ÖTVK 2019-5 Bilanço esasına tabi ferdi işletmenin aktif ve pasifiyle birlikte limited şirkete dönüştürülmesi halinde, aktifinde bulunan (C) plakalı servis ve (T) plakalı ticari taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullanılan araçların limited şirketin aktifine alınıp alınmayacağı hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-135[KDV4/I/Geç.7-2017/5]-14963 11.01.2019 Konu : Bilanço esasına tabi ferdi işletmenin aktif ve pasifiyle birlikte limited şirkete dönüştürülmesi halinde, aktifinde bulunan (C) plakalı servis ve (T) plakalı ticari taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullanılan araçların limited şirketin aktifine alınıp alınmayacağı

Daha Fazla

ÖZELGE ÖTVK 2019-4 6745 Sayılı Kanunla İhdas Edilen Ticari Taşıtların Yenilenmesinde 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 nci Maddesinde Düzenlenen İstisna Uygulamasından Yararlanıp Yararlanılamayacağı hk.

T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 88409335-135-E.8386 31.05.2019 Konu : 6745 Saylı Kanunla İhdas Edilen Ticari Taşıtların Yenilenmesinde 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 nci Maddesinde Düzenlenen İstisna Uygulamasından Yararlanıp Yararlanılamayacağı hk.     İlgi : 18.05.2018 tarih ve 6923 evrak kayıt numaralı özelge talebiniz. İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve

Daha Fazla

ÖZELGE ÖTVK 2019-3 Oto aksesuarlarının ÖTV matrahına dahil edilip edilmeyeceği ile ödenecek ÖTV’nin muhasebe kaydı hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)       Sayı : 27575268-105[03-2015-500]-48839 08.02.2019 Konu : Oto aksesuarlarının ÖTV matrahına dahil edilip edilmeyeceği ile ödenecek ÖTV’nin muhasebe kaydı hk.   İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, motorlu araçların satışı, bakımı ve onarımı işiyle iştigal eden firmanız tarafından

Daha Fazla

ÖZELGE ÖTVK 2019-2 Engelli Aracının Bir Başka Engelliyle Takas Edilip Edilmeyeceği hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü   Sayı : 85620172-200.03.02-E.11798 04.04.2019 Konu : Engelli Aracının Bir Başka Engelliyle Takas Edilip Edilmeyeceği,   İlgi : 30.05.2018 tarih ve 75140 sayılı özelge talep formunuz.     İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-c)

Daha Fazla

ÖZELGE ÖTVK 2019-1 İmalatçı lehine oluşan fiyat farkı ÖTV’sinin beyanı hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü   Sayı : 64597866-135[11]-2656 05.02.2019 Konu : İmalatçı lehine oluşan fiyat farkı ÖTV’sinin beyanı   İlgi : 19/09/2017 tarihli özelge talep formunuz.     İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listedeki malların imalatçısı

Daha Fazla