Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri

ÖZELGE KVK 2019-10 Mahkeme kararı gereği tapu iptaline karar verilen taşınmaz satışından dolayı elde edilecek kazancın verilendirilmesi hakkında

  T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü   Sayı : 62030549-125[5-1/e-2018/389]-E.737682 10.09.2019 Konu : Mahkeme kararı gereği tapu iptaline karar verilen taşınmaz satışından dolayı elde edilecek kazancın verilendirilmesi hak.   İlgi : 12.02.2018 tarih ve 35035 kayıt numaralı özelge talep formunuz.   İlgide kayıtlı özelge

Daha Fazla

ÖZELGE KVK 2019-9 Kısmi bölünme işleminde vergilendirme hakkında

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)   Sayı : 50426076-125[19-2018/20-338]-E.40419 11.05.2018 Konu : Kısmi bölünme işleminde vergilendirme hak.   İlgi : 12.02.2018 tarih ve 35035 kayıt numaralı özelge talep formunuz.   İlgide kayıtlı özelge talep formunda; – Pamuk ipliği imalatına yeni yatırım yapılması konusunda ortaklar arasında fikir birliği sağlanamaması

Daha Fazla

ÖZELGE KVK 2019-8 Nevi değişikliği yapan şirketinizin vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı hakkında

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü   Sayı : 38418978-125[19-18/27]-E.191200 09.05.2018 Konu : Nevi değişikliği yapan şirketinizin vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı hak.   İlgi : 19/02/2018 tarihli özelge talep formunuz.   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin limited şirket statüsünde iken 16/05/2016 tarihinde

Daha Fazla

ÖZELGE KVK 2019-7 Nakdi Sermaye Artışında Faiz İndirimi Hakkında

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü   Sayı : 35672403-010.01[125-07-2019]-E.66713 02.08.2019 Konu : Nakdi Sermaye Artışında Faiz İndirimi Hk.   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; – Hissedarları ve hisse oranları aynı olan iki şirketin Türk Ticaret Kanununun 136 ncı maddesinin “devralma şeklinde birleşme” yoluyla 2018

Daha Fazla

ÖZELGE KVK 2019-6 Mahkeme kararı gereği tapu iptaline karar verilen taşınmaz satışından dolayı elde edilecek kazancın verilendirilmesi hakkında

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü   Sayı : 62030549-125[6-2016/464]-38875 10.09.2019 Konu : Mahkeme kararı gereği tapu iptaline karar verilen taşınmaz satışından dolayı elde edilecek kazancın verilendirilmesi hk.   İlgi : 07/12/2016 tarih ve 1317198 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.     İlgide kayıtlı

Daha Fazla

ÖZELGE KVK 2019-5 İhracattan sonra yapılan reklamasyon giderlerinin yansıtılması hakkında

  T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü   Sayı : 62030549-125[6-2016/464]-38875 11.01.2019 Konu : İhracattan sonra yapılan reklamasyon giderlerinin yansıtılması.   İlgi : 07/12/2016 tarih ve 1317198 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.     İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketiniz tarafından ihracatçı firmaya satılan

Daha Fazla

ÖZELGE KVK 2019-4 Sermaye artırımının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

  T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü   Sayı : 16700543-125[17-515-113]-16830 11.03.2019 Konu : Sermaye artırımının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı   İlgide kayıtlı talep formunuzda, şirketinizin her türlü tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, alımını, satımını ve toptan veya perakende ticaretini

Daha Fazla

ÖZELGE KVK 2019-3 Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazancın istisnası hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-125.05-E.6232 03.04.2019 Konu : Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazancın istisnası. İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçenizde, Şirketinizin sahip olduğu … Gemileri ile elektrik enerjisi üretimi ve satışı yaptığı, yabancı ülkelerde anlaşma

Daha Fazla

ÖZELGE KVK 2019-2 Yurt dışında yayınlanmak şartıyla internet ortamında reklam hizmeti veren veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılamayacağı hakkında.

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü   Sayı : 62030549-125[15-2019/14]-E.579305 17.07.2019 Konu : Yurt dışında yayınlanmak şartıyla internet ortamında reklam hizmeti veren veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılamayacağı     İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne …

Daha Fazla

ÖZELGE KVK 2019-1 Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi kapsamında gerçekleşen devirlerde, devir olan kurumun bilançosunda yer alan yenileme fonunun devir alan kurum bilançosuna intikal ettirilmesinin mümkün olup olmadığı hakkında

T.C.  AĞRI VALİLİĞİ Defterdarlık Ağrı Defterdarlığı Gelir Müdürlüğü     Sayı : 49101969-045-E.6932 23.07.2019 Konu : Yenileme Fonu     İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda … tarihinde başlamak üzere Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen yatırım teşvik belgesi sahibi olduğunuz, yatırımın devam etmekte olduğu kısmen veya tamamen faaliyete geçmediği belirtilmiştir. Şirketinizce devir alınan .. Şti.nde … tarih

Daha Fazla