Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri

ÖZELGE KDVK 2019-10 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu kapsamındaki mal teslimleri ve hizmet ifalarında istisna hakkında

  T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü   Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.827866 04.10.2019 Konu : 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu kapsamındaki mal teslimleri ve hizmet ifalarında istisna   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanızın … Üniversitesi Teknopark alanında plastik, polimer kompaund ve kopozit ürün

read more

ÖZELGE KDVK 2019-9 Şirketin KDV iade alacağının ortağı olunan iş ve adi ortaklığının vergi borçlarına mahsubunun talep edilip edilemeyeceği hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü   Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.843494 09.10.2019 Konu : Şirketin KDV iade alacağının ortağı olunan iş ve adi ortaklığının vergi borçlarına mahsubunun talep edilip edilemeyeceği   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz tarafından gerçekleştirilen katma değer vergisi (KDV) Kanununun 9/1

read more

ÖZELGE KDVK 2019-8 Kur farkında KDV uygulaması hakkında

  T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü   Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.864559 15.10.2019 Konu : Kur farkında KDV uygulaması   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketiniz tarafından bir bankaya yapılan yazılım satışına ilişkin olarak bankaya döviz cinsinden fatura düzenlendiği, söz konusu faturanın Şirketiniz muhasebe kayıtlarına

read more

ÖZELGE KDVK 2019-7 Yurt dışı mukimi firmalardan alınan hizmet karşılığı ödenen komisyon bedellerinin vergilendirilmesi hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Kdv – Ötv Grup Müdürlüğü   Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.900225 24.10.2019 Konu : Yurt dışı mukimi firmalardan alınan hizmet karşılığı ödenen komisyon bedellerinin vergilendirilmesi.   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketinizin Libya’da yazılım ve donanım satışı yaptığı, bunun için yine aynı ülkede

read more

ÖZELGE KDVK 2019-6 İnternet sayfasından google reklam alanı sunulmasından elde edilen gelirin vergilendirilmesi hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü   Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.909743 28.10.2019 Konu : İnternet sayfasından google reklam alanı sunulmasından elde edilen gelirin vergilendirilmesi   İlgi :  … evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz.     İlgide kayıtlı özelge talep formunda, özellikle öğrencilerin takip ettiği internet sitenizin bulunduğu, internet

read more

ÖZELGE KDVK 2019-5 Limited Şirketin KDV İade Alacağının Ortağı Olduğu Adi Ortaklığın Borçlarına Mahsup Yapılıp Yapılamayacağı hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV Ve ÖTV Grup Müdürlüğü   Sayı : 84974990-130[KDV5.I.32.2018.01]-E.74882 06.03.2019 Konu : Limited Şirketin KDV İade Alacağının Ortağı Olduğu Adi Ortaklığın Borçlarına Mahsup Yapılıp Yapılamayacağı   İlgi :  … evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz.     İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketinize ait kısmi

read more

ÖZELGE KDVK 2019-4 İhracat gelirlerinin beyan dönemi hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü   Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.227767 19.03.2019 Konu : İhracat gelirlerinin beyan dönemi      İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 06/09/2018 tarihinde düzenlenen ihracat faturasına ilişkin ………………….. tescil numaralı gümrük çıkış beyannamesinin kapanışının kıymet araştırması sebebiyle yapılamadığı ancak malların yurt dışına tesliminin gerçekleştirildiği ve

read more

ÖZELGE KDVK 2019-3 Geçici vergi dönemleri veya yıl sonu itibarıyla kasa ve ortaklardan alacaklar hesabında biriken tutarın vergilendirilmesi hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü   Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.453374 28.05.2019 Konu : Geçici vergi dönemleri veya yıl sonu itibarıyla kasa ve ortaklardan alacaklar hesabında biriken tutarın vergilendirilmesi     İlgide kayıtlı özelge talep formunda, geçici vergi dönemleri veya yıl sonu itibarıyla kasa ve ortaklardan alacaklar hesabında biriken

read more

ÖZELGE KDVK 2019-2 Kur farkı uygulamasında KDV hesaplama yöntemi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü   Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.459983 30.05.2019 Konu : Kur farkı uygulamasında KDV hesaplama yöntemi   İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketinizin yapmış olduğu inşaat taahhüt işi kapsamında döviz cinsinde hakediş faturaları düzenlediği, tahsilatların banka havalesi ile gerçekleştirildiği ve fatura tarihi ile bedelin tahsil

read more

ÖZELGE KDVK 2019-1 Kur farkı, fiyat farkı ve vade farkı faturalarının yüklenime konu edilip edilemeyeceği hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü   Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.601259 24.07.2019 Konu : Kur farkı, fiyat farkı ve vade farkı faturalarının yüklenime konu edilip edilemeyeceği.     İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketinizin indirimli oran satışlarından doğan iade işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen yüklenim listelerine kur farkı, fiyat farkı

read more