Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri

ÖZELGE GVK 2019-5 Satış ve pazarlama danışmanlık faaliyetinin vergilendirilmesi

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü     Sayı : 41931384-120[65-2016-3]-12030 04.07.2017 Konu : Satış ve pazarlama danışmanlık faaliyetinin vergilendirilmesi   İlgi : 09/03/2018 tarih ve 23568 kayıt sayılı özelge talep formunuz.     İlgide kayıtlı özelge talebiniz ve eki sözleşmenin incelenmesinden, ticari faaliyetinizin yanında …………….. Tic. Ltd. Şti.

Daha Fazla

ÖZELGE GVK 2019-4 İhbar tazminatından vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü   Sayı : 84098128-120.03.05.07[25-2018/1]-E.113444 03.04.2019 Konu : İhbar tazminatından vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.     İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 11.05.2018 tarihinde iş akdini sonlandırdığınız çalışanınıza ihbar tazminatı ödemesi yapacağınızı belirterek, söz konusu tazminatın gelir vergisinden istisna olup olmadığı hususunda

Daha Fazla

ÖZELGE GVK 2019-3 Web tasarım çalışmalarından elde edilen kazancın; ticari bir organizasyon ve sermaye unsuru hâkim olmaksızın şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye ve ihtisasa dayanarak kendi nam ve hesabına yapılması halinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun serbest meslek kazancına ilişkin hükümlerine göre gelir vergisine tabi tutulması gerektiği hakkında

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü       Sayı : 84098128-120.07.02[82-2016/1]-488274 03.12.2018 Konu : Arızi olarak yapılan web tasarım işinin vergilemesi ve belge düzeni hk.     İlgide kayıtlı özelge talep formunda, özel bir eğitim kurumuna web sayfası tasarımı yapacağınızı, aracı program ve yazılımlar ile gerçekleştirilecek

Daha Fazla

ÖZELGE GVK 2019-2 Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesi kapsamında %5 vergi indirimi hakkından doğan alacağın, Mükellefin ortağı olduğu … Avukatlık Ortaklığının vergi borçlarına mahsubunun mümkün olmadığı hakkında

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü       Sayı : 38418978-120[mük121-19/6]-E.244820 22.07.2019 Konu : Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak %5 vergi indirimi alacağının ortaklık borçlarına mahsubu   İlgi : 12/03/2019 evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz.   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, avukatlık faaliyetinizden dolayı … Avukatlık

Daha Fazla

ÖZELGE GVK 2019-1 Genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmaya ilişkin özellikli bir durum; Mesleki faaliyetin ortaklığa dönüştürülmesi

T.C.  Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı (Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)   Sayı : 26468226-120-E.57996 01.10.2018 Konu : Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası İlgi : 09/03/2018 tarih ve 23568 kayıt sayılı özelge talep formunuz.   İlgi’de kayıtlı özelge talep formunda, 01/05/2017 tarihinde avukatlık faaliyetiniz nedeniyle serbest meslek erbabı olarak gelir vergisi mükellefi olduğunuz, 03/10/2017 tarihinden itibaren faaliyetinizi …

Daha Fazla

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Özeti

Meclis Plan Bütçe Komisyonunda Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi görüşülmektedir. Ancak gerek Komisyonda gerekse Meclis Genel Kurulunda değişiklik yapılması muhtemel olduğundan teklifle ilgili ön bilgilendirme amaçlı özetler aşağıdadır. Dijital hizmetlere % 7,5 vergi getiriliyor.

Hüseyin DEMİR

Yeminli Mali Müşavir