Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri

ÖZELGE GVK 2020-10 Eş adına ödenen lazer tedavi masraflarının gider yazılıp yazılmayacağı hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü   Sayı : 62030549-120[89-2018/603]-E.82901 23.01.2020 Konu : Eş adına ödenen lazer tedavi masraflarının gider yazılıp yazılmayacağı hak.   İlgi : 07/05/2018 tarih ve 1555146 evrak kayıt numaralı özelge talep formu.     İlgide kayıtlı özelge talep formunda, serbest meslek

read more

ÖZELGE GVK 2020-09 Kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakım hizmeti istisnası hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü   Sayı : 62030549-120[23-2018/1289]-E.87597 23.01.2020 Konu : Kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakım hizmeti istisnası hak.   İlgi : 13/11/2018 tarih 5483715 sayılı özelge talep formu ve eki.     İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinde,

read more

ÖZELGE GVK 2020-08 Ödenmeyen SGK prim borcunun gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanmayı etkileyip etkilemeyeceği hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 38418978-120[Diğer-18/5]-E.36820 24.01.2020 Konu : Ödenmeyen SGK prim borcunun gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanmayı etkileyip etkilemeyeceği hak.   İlgi : 23.11.2018 tarihli özelge talep formunuz.     İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 80

read more

ÖZELGE GVK 2020-07 Serbest meslek erbabının aynı zamanda proje keşif ve metraj hesaplama ile hakkediş hesaplama işleri ile uğraşması halinde vergisel açıdan yükümlülükleri hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-120[94-2018/1032]-E.103838 28.01.2020 Konu : Serbest meslek erbabının aynı zamanda proje keşif ve metraj hesaplama ile hakediş hesaplama işleri ile uğraşması halinde vergisel açıdan yükümlülükleri hak.   İlgi : 12/09/2018 tarih ve 4793766 sayılı özelge talep formu.  

read more

ÖZELGE GVK 2020-06 Geriye dönük ödenen ücretlerde gelir vergisi matrahının hesaplanması hakkında.

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü     Sayı : 82185597-120.03-E.1904 31.01.2020 Konu : Geriye dönük ödenen ücretlerde gelir vergisi matrahının hesaplanması hak.   İlgi : 09/04/2019 tarihli ve 15107 sayılı özelge talep formunuz.     İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, … Üniversitesinden 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevinizden ihraç edildiğinizi daha sonra

read more

ÖZELGE GVK 2020-05 Teknoloji geliştirme bölgesindeki faaliyete ilişkin olarak kur farkından doğan kazançlarda istisna uygulaması hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı (Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)     Sayı : 50426076-120[1-2018/20-706]-E.140977 10.12.2019 Konu : Teknoloji geliştirme bölgesindeki faaliyete ilişkin olarak kur farkından doğan kazançlarda istisna uygulaması hak.   İlgi : 14.09.2018 tarih ve 289899 kayıt numaralı özelge talep formunuz.     İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Kayseri Teknoloji Geliştirme

read more

ÖZELGE GVK 2020-04 GMSİ beyannamesinde özel sağlık sigortası primlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hakkında.

  T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü   Sayı : 62030549-120[89-2019/303]-E.1087539 10.12.2019 Konu : GMSİ beyannamesinde özel sağlık sigortası primlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hak.   İlgi : 03/03/2019 tarih ve 725081 sayılı özelge talep formunuz.     İlgide kayıtlı özelge talep formunda, adınıza düzenlenen

read more

ÖZELGE GVK 2020-03 Kısmi bölünme nedeniyle yeni kurulan şirkette çalışmaya devam eden personelin kümülatif vergi matrahlarına önceki şirkette hesaplanan vergi matrahının dahil edilip edilmeyeceği hakkında

    T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü   Sayı : 17192610-120[GV-19-78]-E.13275 20.01.2020 Konu : Kısmi bölünme nedeniyle yeni kurulan şirkette çalışmaya devam eden personelin kümülatif vergi matrahlarına önceki şirkette hesaplanan vergi matrahının dahil edilip edilmeyeceği hak.   İlgi : 10/07/2019 tarihli özelge talep formunuz.     İlgide kayıtlı

read more

ÖZELGE GVK 2020-02 Toprak Altı Maden İşletmesinde Çalışan İş Yeri Hekiminin Ücretine Uygulanacak İstisna hakkında

    T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir, Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürlüğü   Sayı : 84695066-120[Gvk-23/3]-E.4636 16.01.2020 Konu : Toprak Altı Maden İşletmesinde Çalışan İş Yeri Hekiminin Ücretine Uygulanacak İstisna hak.   İlgi : 15/10/2018 tarihli özelge talep formunuz.     İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Sağlık Turizm A.Ş. bünyesinde

read more

ÖZELGE GVK 2020-01 İş akdi feshedilen işçiye arabuluculuk müessesesinden yararlanılması sonucunda ödenen tutarlardan gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hakkında

    T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü   Sayı : 62030549-120[94-2018/1222]-E.62356 17.01.2020 Konu : İş akdi feshedilen işçiye arabuluculuk müessesesinden yararlanılması sonucunda ödenen tutarlardan gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hak.     İlgi : a) 02/11/2018 tarihli ve 5377882 sayılı özelge talep formunuz. b)

read more