Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri

ÖZELGE GVK 2019-12 Borca Karşılık Alınan Gayrimenkulün Temlik Sözleşmesi ile Kredi Borçlarının Ödenmesi ve Kiraya Verilen Gayrimenkulün GMSİ Beyannamesinde Gider Yazılıp Yazılamayacağı Hakkında

T.C. VAN VALİLİĞİ Defterdarlık Defterdarlık Gelir Müdürlüğü   Sayı : 60757842-120-E.13234 12.07.2019 Konu : Borca Karşılık Alınan Gayrimenkulün Temlik Sözleşmesi ile Kredi Borçlarının Ödenmesi ve Kiraya Verilen Gayrimenkulün GMSİ Beyannamesinde Gider Yazılıp Yazılamayacağı   İlgi : 11/12/2018 tarih ve 72142 havale sayılı özelge talep formunuz.     İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; … Tar.

Daha Fazla

ÖZELGE GVK 2019-11 Sağlık harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hakkında

  T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü   Sayı : 62030549-120[89-2016/90]-135674 08.09.2016 Konu : Sağlık harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı   İlgi : 07/03/2019 tarihli özelge talep formunuz.     İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, kira gelirleri ile anonim şirket kar payı

Daha Fazla

ÖZELGE GVK 2019-10 Tapu harcının GMSİ beyannamesinde indirimi hakkında

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü   Sayı : 84098128-120.05.05[74-2019/3]-E.258095 08.07.2019 Konu : Tapu harcının GMSİ beyannamesinde indirimi hk.   İlgi : 07/03/2019 tarihli özelge talep formunuz.     Bornova Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … T.C. kimlik numaralı mükellefi ..’in yasal vekili olarak vermiş olduğunuz ilgide kayıtlı özelge

Daha Fazla

ÖZELGE GVK 2019-9 Geçici kabul tutanağı onay tarihinden sonra yapılan hakediş ödemesinde tevkifat hakkında

  T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü   Sayı : 26468226-120[ÖZG-6-2019]-E.87125 13.11.2019 Konu : Geçici kabul tutanağı onay tarihinden sonra yapılan hakediş ödemesinde tevkifat   İlgi : 05/02/2019 tarih ve 14409 kayıt sayılı özelge talep formunuz.   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun ve eklerinin incelenmesinden, 18.06.2018 tarihinde düzenlenen sözleşme

Daha Fazla

ÖZELGE GVK 2019-8 Altın yatırım fonlarına altın cinsinden katılan yatırımcıların elde ettikleri kazançlarının vergilendirilmesi hakkında

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü   Sayı : 62030549-120[Geç.67-2018/1337]-E.1009109 21.11.2019 Konu : Altın yatırım fonlarına altın cinsinden katılan yatırımcıların elde ettikleri kazançlarının vergilendirilmesi   İlgi : 21/11/2018 tarih 5592506 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.   İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin “Kızılaya Destek

Daha Fazla

ÖZELGE GVK 2019-7 İnternet üzerinden verilen reklam hizmetlerinin vergilendirilmesi hakkında

  T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı (Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)     Sayı : 50426076-120[37-2019/20-727]-E.129069 13.11.2019 Konu : İnternet üzerinden verilen reklam hizmetlerinin vergilendirilmesi   İlgi : a) 21.01.2019 tarih ve 14088 kayıt numaralı özelge talep formunuz. b) 21.01.2019 tarih ve 14086 kayıt numaralı özelge talep formunuz.   İlgide kayıtlı özelge talep

Daha Fazla

ÖZELGE GVK 2019-6 Birleşme dolayısıyla işvereni değişen personelin ücret gelirinin vergilendirilmesi hakkında

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Kanunları Gelir Ve kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü   Sayı : 50426076-120[37-2019/20-727]-E.129069 25.09.2019 Konu : Birleşme dolayısıyla işvereni değişen personelin ücret gelirinin vergilendirilmesi   İlgi : 26/12/2017 tarih ve 2310415 sayılı özelge talep formu.   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … A.Ş. ile … San. ve Tic.

Daha Fazla

ÖZELGE GVK 2019-5 Satış ve pazarlama danışmanlık faaliyetinin vergilendirilmesi

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü     Sayı : 41931384-120[65-2016-3]-12030 04.07.2017 Konu : Satış ve pazarlama danışmanlık faaliyetinin vergilendirilmesi   İlgi : 09/03/2018 tarih ve 23568 kayıt sayılı özelge talep formunuz.     İlgide kayıtlı özelge talebiniz ve eki sözleşmenin incelenmesinden, ticari faaliyetinizin yanında …………….. Tic. Ltd. Şti.

Daha Fazla

ÖZELGE GVK 2019-4 İhbar tazminatından vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü   Sayı : 84098128-120.03.05.07[25-2018/1]-E.113444 03.04.2019 Konu : İhbar tazminatından vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.     İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 11.05.2018 tarihinde iş akdini sonlandırdığınız çalışanınıza ihbar tazminatı ödemesi yapacağınızı belirterek, söz konusu tazminatın gelir vergisinden istisna olup olmadığı hususunda

Daha Fazla

ÖZELGE GVK 2019-3 Web tasarım çalışmalarından elde edilen kazancın; ticari bir organizasyon ve sermaye unsuru hâkim olmaksızın şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye ve ihtisasa dayanarak kendi nam ve hesabına yapılması halinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun serbest meslek kazancına ilişkin hükümlerine göre gelir vergisine tabi tutulması gerektiği hakkında

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü       Sayı : 84098128-120.07.02[82-2016/1]-488274 03.12.2018 Konu : Arızi olarak yapılan web tasarım işinin vergilemesi ve belge düzeni hk.     İlgide kayıtlı özelge talep formunda, özel bir eğitim kurumuna web sayfası tasarımı yapacağınızı, aracı program ve yazılımlar ile gerçekleştirilecek

Daha Fazla