Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri

ÖZELGE DVK 2019-10 Döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında sözleşme damga vergisi hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü   Sayı : 90792880-155.14.02[5562]-E.272719 16.08.2019 Konu : Döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında sözleşme damga vergisi hk.   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından şirketinize ihale edilen “… Tıbbi Donanım,

read more

ÖZELGE DVK 2019-9 Gümrük beyannamesi ekinde ibraz edilen ihracatçı beyanının damga vergisine tabi olup olmadığı hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü   Sayı : 97895701-155[2018/95]-E.569167 11.07.2019 Konu : Gümrük beyannamesi ekinde ibraz edilen ihracatçı beyanının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, 30/12/2017 tarih ve 30286 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de

read more

ÖZELGE DVK 2019-8 Farklı gümrük beyannamesi ekinde ibraz edilen EUR.1, Form A, menşe şehadetnamesi gibi belgelerin ayrı ayrı damga vergisine tabi olup olmadığı hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü   Sayı : 97895701-155[2018/330]-E.568272 11.07.2019 Konu : Farklı gümrük beyannamesi ekinde ibraz edilen EUR.1, Form A, menşe şehadetnamesi gibi belgelerin ayrı ayrı damga vergisine tabi olup olmadığı hk.   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, ithal edilen

read more

ÖZELGE DVK 2019-7 Yurt dışında mukim şirkete verilmek üzere Türkiye’de mukim bankadan alınan teminat mektubunun damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında

  T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü   Sayı : 97895701-155[2017/494]-572153 12/07/2019 Konu : Yurt dışında mukim şirkete verilmek üzere Türkiye’de mukim bankadan alınan teminat mektubunun damga vergisinden istisna olup olmadığı   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, yurt dışında mukim

read more

ÖZELGE DVK 2019-6 Bedel içermeyen ancak cezai şart içeren sözleşmelerde damga vergisi hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü     Sayı : 66813766-155[3-2018-60]-E.262388 10/07/2019 Konu : Bedel içermeyen ancak cezai şart içeren sözleşmelerde damga vergisi   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye verilmek üzere şirketiniz tarafından …/…/2018 tarihinde “Gizlilik

read more

ÖZELGE DVK 2019-5 Personele verilen avansın vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü   Sayı : 90792880-155.01.05.02[72]-E.7771 07/01/2019 Konu : Personele verilen avansın vergilendirilip vergilendirilmeyeceği   İlgi :       İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, derneğiniz personelinin göreve gitmesi nedeniyle yapılan harcamalara (avans olarak ödenenleri aşan kısımları dahil) ait personele

read more

ÖZELGE DVK 2019-4 Sözleşmenin feshi nedeniyle ödenecek tazminatlarda damga vergi hakkında

  T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı (Gelir, Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürlüğü)   Sayı : 16700543-155[18-515-70]-E.4518 17.01.2019 Konu : Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Ödenecek Tazminatlarda Damga V.   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi

read more

ÖZELGE DVK 2019-3 Alacak Temlik ve Satış Sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü   Sayı : 97895701-155[2017/483]-52670 16.01.2019 Konu : Alacak Temlik ve Satış Sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … San. ve Tic. A.Ş.nin … Finansman Türk A.Ş.’den kullandığı

read more

ÖZELGE DVK 2019-2 Bakım ve onarım sözleşmesinde, yapılacak bakım bedelinin birim fiyatları belirlendiği halde bakım bedelinin belli olmaması nedeniyle sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hakkında

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ Gelir Müdürlüğü   Sayı : 35831311-010[DV]-E.1187 18.01.2019 Konu : Damga Vergisi   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Şirketiniz ile … İşletmeleri Limited Şirketi arasında yapılan bakım ve onarım sözleşmesinde yapılacak bakım bedelinin birim fiyatları belirlendiği, bakım bedelinin belli olmaması nedeniyle sözleşmenin damga vergisine tabi olup

read more

ÖZELGE DVK 2019-1 Taşeron Sözleşmesinin Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hakkında

 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı   Sayı : 37009108-155[2017-E.390634] – 12724 05/02/2019 Konu : Taşeron Sözleşmesinin Damga Vergisine tabi olup-olmadığı hk. İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızın incelenmesinden, … Konut Yapı Kooperatifi ile şirketiniz arasında “… İşleri Taşeron Sözleşmesi” düzenlendiği belirtilerek, söz konusu sözleşmeye 13/03/2017 tarih ve 2017/9973 sayılı

read more