Özelgeler

ÖZELGE VUK 2019-5 Faturaların döviz cinsinden düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 16432732-105[215-2018-11]-E.57976 18.12.2018 Konu : Faturaların döviz cinsinden düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve dilekçenizin incelenmesinden; iştigal konunuzla ilgili malzeme alımlarınızın büyük çoğunluğunu ithalat yoluyla temin ettiğiniz, buna bağlı olarak girdi maliyetlerinizin döviz cinsinden

Daha Fazla

ÖZELGE VUK 2019-4 Mükellefiyet bilgileri hatalı verilen kişilere yapılan mal-hizmet satımlarında, mal satışı yapılan firmaya ait bilgilerin gerçekleri yansıtmadığının adli ve idari makamlar tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi kaydıyla, “Vergi kimlik numarası / T.C kimlik numarası” alanının boş bırakılarak Form Bs bildiriminde bulunulması mümkündür

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[Mük.257-2015/VUK-1-19349]-68394 22.01.2019 Konu : Mükellefiyet bilgileri hatalı verilen kişilere yapılan mal-hizmet satımlarının Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği   İlgi : … tarih ve … evrak kayıt sayılı özelge talep formunuz.     İlgide kayıtlı özelge talep formunda, mail order yöntemi

Daha Fazla

ÖZELGE VUK 2019-3 Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin, tevsik zorunluluğu kapsamında, aracı finansal kurumlar vasıtasıyla yapılmasına gerek olmadığı hakkında

 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gelir Müdürlüğü Sayı : 32695369-105-E.17519 18.12.2018 Konu : Tevsik zorunluluğu olmayan ödeme ve tahsilatlar İlgi :   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sıfır traktör satışlarıyla ilgili olarak kesilen faturanın tescil ve kayıt işlemlerinin emniyet müdürlüğü tarafından yapılmakta iken 2/1/2018 tarihinden itibaren noterler kanalı ile yapılmaya başlandığı, bu sebepten bayinin satmış olduğu ticari

Daha Fazla

ÖZELGE VUK 2019-2 İhraç kayıtlı alınan mala ilişkin ÖTV’nin Ba-Bs formuna dahil edilmesi gerektiği hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü   Sayı : 11395140-105-71915 23.01.2019 Konu : İhraç kayıtlı alınan mala ilişkin ÖTV’nin Ba-Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği   İlgi : … tarih ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ihraç kayıtlı mal alışlarınızda 4760

Daha Fazla

ÖZELGE VUK 2019-1 KDV indiriminden çıkarılan SMİYB niteliğindeki faturaya ilişkin Form Ba bildiriminde düzeltme yapılması gerektiği hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Müdürlüğü Sayı : 72788441-105-7317 28.01.2019 Konu : KDV indiriminden çıkarılan SMİYB niteliğindeki faturaya ilişkin Form Ba bildiriminde düzeltme yapılıp yapılamayacağı hk.   İlgi : … tarih ve … sayılı özelge talebiniz.   İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; “Mükellefiyetinizin bağlı olduğu … Vergi

Daha Fazla

ÖZELGE ÖTVK 2019-5 Bilanço esasına tabi ferdi işletmenin aktif ve pasifiyle birlikte limited şirkete dönüştürülmesi halinde, aktifinde bulunan (C) plakalı servis ve (T) plakalı ticari taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullanılan araçların limited şirketin aktifine alınıp alınmayacağı hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-135[KDV4/I/Geç.7-2017/5]-14963 11.01.2019 Konu : Bilanço esasına tabi ferdi işletmenin aktif ve pasifiyle birlikte limited şirkete dönüştürülmesi halinde, aktifinde bulunan (C) plakalı servis ve (T) plakalı ticari taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullanılan araçların limited şirketin aktifine alınıp alınmayacağı

Daha Fazla

ÖZELGE ÖTVK 2019-4 6745 Sayılı Kanunla İhdas Edilen Ticari Taşıtların Yenilenmesinde 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 nci Maddesinde Düzenlenen İstisna Uygulamasından Yararlanıp Yararlanılamayacağı hk.

T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 88409335-135-E.8386 31.05.2019 Konu : 6745 Saylı Kanunla İhdas Edilen Ticari Taşıtların Yenilenmesinde 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7 nci Maddesinde Düzenlenen İstisna Uygulamasından Yararlanıp Yararlanılamayacağı hk.     İlgi : 18.05.2018 tarih ve 6923 evrak kayıt numaralı özelge talebiniz. İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve

Daha Fazla

ÖZELGE ÖTVK 2019-3 Oto aksesuarlarının ÖTV matrahına dahil edilip edilmeyeceği ile ödenecek ÖTV’nin muhasebe kaydı hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)       Sayı : 27575268-105[03-2015-500]-48839 08.02.2019 Konu : Oto aksesuarlarının ÖTV matrahına dahil edilip edilmeyeceği ile ödenecek ÖTV’nin muhasebe kaydı hk.   İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, motorlu araçların satışı, bakımı ve onarımı işiyle iştigal eden firmanız tarafından

Daha Fazla

ÖZELGE ÖTVK 2019-2 Engelli Aracının Bir Başka Engelliyle Takas Edilip Edilmeyeceği hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü   Sayı : 85620172-200.03.02-E.11798 04.04.2019 Konu : Engelli Aracının Bir Başka Engelliyle Takas Edilip Edilmeyeceği,   İlgi : 30.05.2018 tarih ve 75140 sayılı özelge talep formunuz.     İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-c)

Daha Fazla

ÖZELGE ÖTVK 2019-1 İmalatçı lehine oluşan fiyat farkı ÖTV’sinin beyanı hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü   Sayı : 64597866-135[11]-2656 05.02.2019 Konu : İmalatçı lehine oluşan fiyat farkı ÖTV’sinin beyanı   İlgi : 19/09/2017 tarihli özelge talep formunuz.     İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listedeki malların imalatçısı

Daha Fazla