Özelgeler

ÖZELGE VUK 2019-12 Anapara Alacak Tutarı ve Alacağa Eklenen Önceki Dönem Adat Faizi Üzerinden Hesaplanan Kur Farkının Vergilendirilmesi Hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü   Sayı : 11395140-105[VUK-1-20462]-35118 11.01.2019 Konu : Anapara Alacak Tutarı ve Alacağa Eklenen Önceki Dönem Adat Faizi Üzerinden Hesaplanan Kur Farkının Vergilendirilmesi Hk   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; şirketinizin ilişkili kişi kapsamındaki bir grup şirketine borç

Daha Fazla

ÖZELGE VUK 2019-11 Sipariş verilen ancak teslim alınamayan mallara ilişkin verilen çeklerin 3.kişiye ciro edilmiş olması ve bu kişi tarafından dava konusu yapılması sonucu ödenmesi halinde gider yazılıp yazılmayacağı hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü   Sayı : 62030549-120[40-2017/501]-96708 30.01.2019 Konu : Sipariş verilen ancak teslim alınamayan mallara ilişkin verilen çeklerin 3.kişiye ciro edilmiş olması ve bu kişi tarafından dava konusu yapılması sonucu ödenmesi halinde gider yazılıp yazılmayacağı hk.   İlgi :     İlgide kayıtlı

Daha Fazla

ÖZELGE VUK 2019-10 İstisna Haddini Aşarak Deftere Tabi Olan Ödevlinin Daha Önce Yapmış Olduğu Harcamaların İndirimi Hakkında

  T.C. AMASYA VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü   Sayı : 65771276-120.02.99[40-2017/08]-2436 31.01.2019 Konu : İstisna Haddini Aşarak Deftere Tabi Olan Ödevlinin Daha Önce Yapmış Olduğu Harcamaların İndirimi hk.   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, hayvancılık faaliyetiyle iştigal ettiğiniz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan almış olduğunuz destek ile ahır kurduğunuz

Daha Fazla

ÖZELGE VUK 2019-9 Şirket ortağından kiralanan araç için yapılan kira ödemelerinin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü   Sayı : 27575268-105[Mük.257-2019-179]-E.244189 19.07.2019 Konu : Şirket ortağından kiralanan araç için yapılan kira ödemelerinin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hk.   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirket ortağından kiraladığınız aracın kira bedelinin banka aracılığıyla ödenme zorunluluğunun bulunup

Daha Fazla

ÖZELGE VUK 2019-8 Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Verilecek Beyannamede Arsa Karşılığı Alınan ve Maliyet Bedeli Belli Olmayan Konutun İktisap Bedeli ve İktisap Tarihi Hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü   Sayı : 11395140-105[VUK1-21974]-E.598216 23.07.2019 Konu : Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Verilecek Beyannamede Arsa Karşılığı Alınan ve Maliyet Bedeli Belli Olmayan Konutun İktisap Bedeli ve İktisap Tarihi hk.   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … GMSİ mükellefi olduğunuz,

Daha Fazla

ÖZELGE VUK 2019-7 Defter Beyan Sistemi Hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü   Sayı : 11395140-105[VUK1-21974]-E.598216 23.07.2019 Konu : Defter Beyan Sistemi Hk.   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; mali müşavirlik faaliyetinde bulunduğunuz ve serbest meslek kazancı geliri elde ettiğiniz, Defter Beyan Sistemine geçiş zorunluluğu çerçevesinde 2018 yılına ilişkin tüm

Daha Fazla

ÖZELGE VUK 2019-6 Döviz cinsinden peşin tahsil edilen kira gelirinin değerlemesi hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul ve Tahsilat Grup Müdürlüğü     Sayı : 77058783-105[VUK.ÖZ.19.20]-E.172924 09.09.2019 Konu : Döviz cinsinden peşin tahsil edilen kira gelirinin değerlemesi hk.   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından şirketinize tahsisli … tesisinizin başka bir firmaya

Daha Fazla

ÖZELGE ÖTVK 2019-10 Şehit yakınlarına tanınan istisna hakkı kapsamında iktisap edilen taşıtın veraset yoluyla intikali hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü   Sayı : 39044742-135-E.944995 23.10.2018 Konu : Şehit yakınlarına tanınan istisna hakkı kapsamında iktisap edilen taşıtın veraset yoluyla intikali hk.   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının

Daha Fazla

ÖZELGE ÖTVK 2019-9 Özel Amaçla Yapılmış Motorlu Taşıtlar hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü   Sayı : 84974990-135[1-2017/6-İ]-406311 17.10.2018 Konu : Özel Amaçla Yapılmış Motorlu Taşıtlar hk.   İlgi :     İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; askerileştirme işlemini yaparak Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) satışını yapacağınız …  marka …  Kasa Station

Daha Fazla

ÖZELGE ÖTVK 2019-8 Engelliden engelliye bedelsiz olarak yapılan araç devrinde ÖTV ve VİV’in durumu hakkında

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü   Sayı : 35831311-135-E.18158 16.10.2018 Konu : Engelliden engelliye bedelsiz olarak yapılan araç devrinde ÖTV ve VİV’in durumu hk.   İlgi : 05/10/2017 tarih ve 1502968 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.     İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun malul

Daha Fazla