Bülten

Bülten: 2018-34 Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Bülten: 2018/34 21.11.2018        Bilindiği üzere, BDDK tarafından hazırlanan “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik” 15.08.2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bu Yönetmelik ile Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin alacaklarının Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanacak Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında yeniden yapılandırma sözleşmelerine bağlanmak

Daha Fazla

Bülten 2018-33 Döviz Cinsi Yahut Dövize Endeksli Sözleşme Sınırlamasının İstisna Hallerini Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapıldı

Döviz Cinsi Yahut Dövize Endeksli Sözleşme Sınırlamasının İstisna Hallerini Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapıldı 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/52)” ile daha önce 6 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve döviz cinsi yahut dövize

Daha Fazla

Bülten 2018-32 Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı 500 TL Olarak Yeniden Belirlendi

Bülten: 2018/32 10.11.2018 Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı 500 TL Olarak Yeniden Belirlendi 1-     Yapılan Yasal Değişiklik 9 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 320)” ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII- Yolcu beraberinde

Daha Fazla

Bülten 2018-30 Bedelsiz Parsel Tahsisine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

2 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararında, Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen yatırımcılara tahsisinde, 1. Kademe gelişmiş ilçelerde indirim uygulanmaması, 2. Kademe gelişmiş ilçelerde % 60 indirimli uygulanması, 3. Kademe gelişmiş ilçelerde % 80 indirimli uygulanması, 4, 5 ve 6. Kademe ilçelerde ise bedel alınmaması kararlaştırılmıştır. İlçe listeleri ekte

Daha Fazla

Bülten 2018-29 2017 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Talebinin En Geç Kasım 2018 Dönemi KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir

Bülten: 2018/29 02.11.2018 2017 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Talebinin En Geç Kasım 2018 Dönemi KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir. KDV Genel Uygulama Tebliği’ne göre indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmının, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden veya mahsuben iade edilebileceği

Daha Fazla

Bülten 2018-28 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğunda Son Durum

Bülten: 2018/28 01.11.2018 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğunda Son Durum 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak

Daha Fazla

Bülten 2018-27 İmar Barışına Başvuru Süresi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Bülten: 2018/27 31.10.2018 İmar Barışına Başvuru Süresi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı 18/05/2018 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanun’un 16. maddesi ile  03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici madde ile afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla; – 31/12/2017 tarihinden

Daha Fazla

Bülten 2018-26 “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” Uygulamasının Tüm Türkiye’de Başlaması “01/07/2019” Tarihine Ertelendi

Bülten: 2018/26 31.10.2018   “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” Uygulamasının Tüm Türkiye’de Başlaması “01/07/2019” Tarihine Ertelendi Gerek mükelleflerin gerekse meslek mensuplarının işgücü ve zaman kaybının önüne geçilmesi amacıyla resmi prosedürlerin azaltılması öteden beri tartışılagelmiştir. Bunlardan her iki grubu ortak ilgilendiren ve en güncel olanı ise muhtasar beyanname ile SGK Hizmet Bildirgesinin birleştirilmesi talepleri idi. Nitekim

Daha Fazla

Bülten 2018-25 31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

Bülten: 2018/25 31.10.2018 31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı 31 Ekim 2018 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile; – Konut ve işyerlerine ilişkin tapu işlemlerinde uygulanan tapu harcı oranının toplamda yüzde 3 olarak uygulamasına yıl sonuna dek devam edilmesine karar verildi. – Konut ve işyeri teslimlerindeki KDV oranının %18’den % 8’e indirilmesi

Daha Fazla

Bülten 2018-24 23 Ekim 2018 tarih ve 214 sayılı Karar ile, İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da Değişiklik Yapıldı

Bülten: 2018/23 24.10.2018  23 Ekim 2018 tarih ve 214 sayılı Karar ile, İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da değişiklik Yapıldı Yapılan değişiklik ile bahsi geçen Karar’ın 4. Maddesi aşağıdaki gibi değiştirildi. “Son üç takvim yılı itibariyle yıllık ortalama 5’inci maddede belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine 26/09/2004 tarihli ve

Daha Fazla