Bülten

Bülten 2018-5 500 Sıra Nolu VUK Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Bülten: 2018/5 07.07.2018   Mevzuat Değişiklikleri Aşağıda Özetlenmiştir 500 Sıra Nolu VUK Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır Maliyet bedeliyle aktife giren taşınmazların değeri zamanla enflasyonun etkisi vb sebeplerle yıpranmakta ve daha önce ayrılan amortismanlar düşüldükten sonra kalan net aktif değeri, gerçek piyasa değerinin altında kalmaktadır. Örneğin on yıl önce 300.000,00 TL’ye satın alınan bir ofisin net

Daha Fazla

Bülten 2018-4 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değ. Yapı. Dair Tebliğ (Seri No 2) ve Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Teb. Değ. Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Bülten: 2018/4 06.07.2018   Mevzuat Değişiklikleri Aşağıda Özetlenmiştir Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ve Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır 7104 Sayılı Kanun’un 24. Maddesiyle (06.04.2018 t. R.G’de yayımlanan) Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun “İhracat istisnası” başlıklı

Daha Fazla

Bülten 2018-3 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No 3) Yayımlanmıştır

Bülten: 2018/3 05.07.2018 Mevzuat Değişiklikleri Aşağıda Özetlenmiştir Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) Yayımlanmıştır Söz konusu Tebliğ ile (7143 s. Kanun Madde10/14 kapsamında); – Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası

Daha Fazla

Bülten 2018-2 201811999 sayılı Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır

Mevzuat Değişiklikleri Aşağıda Özetlenmiştir 2018/11999 sayılı Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır Vergi Kanunlarının Bakanlar Kuruluna vermiş olduğu yetki çerçevesinde (30/06/2018 t. ve 30464 s. R.G.) yürürlüğe giren 27/06/2018 tarih ve 2018/11999 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı malların özel tüketim vergisi oran ve

Daha Fazla

Bülten 2018-1 Tahsilat Genel Tebliği Seri A Sıra No 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri A Sıra No 11) Yayımlanmıştır

Bülten: 2018/1 15.06.2018 Mevzuat Değişiklikleri Aşağıda Özetlenmiştir Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 11) Yayımlanmıştır Söz konusu Tebliğ ile Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de bir kısım değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda; – Limited şirketlerin pay devirlerinde ortakların kamu borçlarından sorumlu olduğu dönemin belirlenmesinde

Daha Fazla