Bülten

Bülten: 2020/50 Kar Payı Dağıtımında Süre Uzatımına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

Hatırlanacağı üzere, 17 Nisan 2020 tarihli R.G.’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na kar dağıtım kısıtlamasına ilişkin aşağıdaki geçici 13’üncü madde eklenmişti. “GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler

Daha Fazla

Bülten: 2020/49 Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Uygulamaları İkişer Ay Daha Uzatıldı

Resmi Gazetenin 27 Ekim günkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile kısa çalışma ödeneği, işçilerin işten çıkarılmasını önleyen fesih yasağı ve nakdi ücret desteği uygulamaları 17.11.2020 tarihinden itibaren 2 ay süre ile 4. kez uzatılmıştır. Buna göre, 31 Ekim tarihinden başlayarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar kısa çalışma uygulaması devam edecek. Öte yandan yine Cumhurbaşkanı Kararıyla,

Daha Fazla

Bülten: 2020/48 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (Torba Kanun) Komisyondan Geçti

Kamuya olan borçların yeniden yapılandırması amacıyla hazırlanan yasa teklisi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif, – Kurumlar vergisi oranını indirmeye ilişkin Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi, – Tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini geri almaları durumunda kar dağıtımına ilişkin vergileme ilkelerinin belirlenmesi, – Varlık Barışı düzenlemesi, – Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesi kapsamında düzenlemelerin

Daha Fazla

Bülten: 2020/47 2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 5,29 (yüzde beş virgül yirmidokuz) Olarak Belirlendi

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesinin B fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü

Daha Fazla

Bülten: 2020/46 Mevduat Hesaplarında Uygulanan Stopaj Oranları Düşürüldü

30.09.2019 Tarih ve 31260 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mevduat hesaplarında uygulanacak stopaj oranları yeniden belirlendi. Karar ile 31.12.2020 tarihine kadar açılacak veya yenilenecek hesaplar için geçerli olmak üzere mevduat hesaplarında uygulanacak tevkifat oranları aşağıdaki gibi oldu: Mevduat Türü Önceki Stopaj Oranı Yeni Stopaj Oranı Vadesiz ve İhbarlı Hesaplar ile 6

Daha Fazla

Bülten: 2020/45 Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranı Binde 2’ye Düşürüldü

30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3031 Sayılı Karar ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı binde 2’ye düşürüldü. Bu Karar ile kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV oranı, 30.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 1’den binde 2’ye düşürülmüştür. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Lütfen

Daha Fazla

Bülten: 2020/44 Kar Dağıtım Sınırlamasına İlişkin Süre Uzatımı Yayımlandı

18.09.2020 Tarih ve 31248 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürenin üç ay uzatılmasına karar verilmiştir. Hatırlanacağı üzere, 17 Nisan 2020 tarihli R.G’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun’un 12 nci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na kar dağıtım sınırlamasına ilişkin aşağıdaki geçici 13

Daha Fazla

Bülten: 2020/43 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin “Döviz gelirlerinin beyanı” başlıklı 16 ncı maddesine, aşağıda yer alan 7 nci ve 16/A maddesi eklenmiştir. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansman Kuruluşları Genel Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğünce, 02/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Hareketleri Genelgesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 26.08.2020 tarih ve

Daha Fazla

Bülten: 2020/42 Bir Kısım Mal ve Hizmetlere İlişkin ÖTV ve KDV Oranlarında Değişiklikler Yapıldı

30 Ağustos 2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2912 ve 2913 sayılı sayılı Kararlar ile otomobillere ilişkin ÖTV matrah ve oranlarında değişiklik yapıldı, eğitim ve öğretim hizmetlerinde ise KDV oranı %1’e indirildi. Buna göre; 1) Bazı otomobillere ilişkin ÖTV matrah ve oranlarında değişiklik yapıldı 2912 Sayılı Karar ile bazı otomobillere ilişkin ÖTV matrah

Daha Fazla

Bülten: 2020-41 Avukatlar Aldıkları Vekalet Ücreti İçin Serbest Meslek Makbuzunu Kim Adına Düzenleyecek ?

AVUKATLAR ALDIKLARI VEKALET ÜCRETİ İÇİN SERBEST MESLEK MAKBUZUNU KİM ADINA DÜZENLEYECEK? Hüseyin DEMİR Yeminli Mali Müşavir   7194 Sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu’na 07.12.2019 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki hüküm eklenmiştir: “9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra

Daha Fazla