Uluslararası Finansman Danışmanlığı

Şirketimiz, 32 Sayılı Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında Karar’ın 17’nci maddesi ile Merkez Bankası Sermaye Hareketleri Genelgesi hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili, gerek döviz kredisi kullanma yeterliliği, gerekse döviz kredisi kullanıldığında zorunluluk bulunan raporlamalar konularında hizmet vermektedir. Uluslararası finansman kuruluşları nezdinde kredi başvurularına danışmanlık ve kredi kuruluşlarınca talep edilecek raporlamalar görev alanımızdadır.

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Özeti

Meclis Plan Bütçe Komisyonunda Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi görüşülmektedir. Ancak gerek Komisyonda gerekse Meclis Genel Kurulunda değişiklik yapılması muhtemel olduğundan teklifle ilgili ön bilgilendirme amaçlı özetler aşağıdadır. Dijital hizmetlere % 7,5 vergi getiriliyor.

Hüseyin DEMİR

Yeminli Mali Müşavir