Danıştay Kararları

Danıştay KararıKategori
İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - ŞİRKETLE İLGİSİ BULUNMAYAN BİR ADRESE TEBLİGATA ÇIKARILAN DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMESİNE İLİŞKİN YAZININ GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEDİĞİ - DAVALININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİDanıştay Kararı
TARHİYATA KARŞI AÇILAN DAVA - DAVACININ YANILTICI BELGE DÜZENLEDİĞİ TESPİT OLUNAN MÜKELLEFLERDEN ALIŞLARINI KDV İNDİRİMLERİNDEN ÇIKARMAK SURETİYLE KENDİLİĞİNDEN DÜZELTME BEYANNAMESİ VERDİĞİ - TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜ - ISRAR KARARININ BOZULMASIDanıştay Kararı
İŞLEMİN İPTAL İSTEMİ - VERGİ MAHKEMESİNCE DAVACININ HİSSE ORANI VE VERGİLENDİRME DÖNEMİ DİKKATE ALINARAK YENİDEN BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ - KARARIN BOZULMASIDanıştay Kararı
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ - SOMUT BİR TESPİT OLMAKSIZIN VARSAYIMA DAYALI OLARAK KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI - USUL VE HUKUKA UYGUN HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ - TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİDanıştay Kararı
TARHİYATA KARŞI AÇILAN DAVA - EMTİA ALIMLARININ SAHTE FATURAYLA BELGELENDİRİLDİĞİ YOLUNDAKİ TESPİTLERİ İÇEREN VERGİ İNCELEME RAPORUNA İSTİNADEN SALINAN VERGİ - AÇIK VE SOMUT BİR TESPİT BULUNMADIĞI - USUL VE HUKUKA UYGUN KARARIN ONANDIĞIDanıştay Kararı
TARHİYATA KARŞI AÇILAN DAVA - EMTİA ALIMLARININ SAHTE FATURAYLA BELGELENDİRİLDİĞİ YOLUNDAKİ TESPİTLERİ İÇEREN VERGİ İNCELEME RAPORUNA İSTİNADEN SALINAN VERGİ - AÇIK VE SOMUT BİR TESPİT BULUNMADIĞI - USUL VE HUKUKA UYGUN KARARIN ONANDIĞIDanıştay Kararı
İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - DEFTERLE BELGELERİN İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEMESİ NEDENİYLE KDV İNDİRİMLERİNİN KABUL EDİLMEDİĞİ - ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZALI VERGİLERE KARŞI DAVA AÇILDIĞI - DAVANIN REDDİ YOLUNDA ISRAR KARARI VERİLDİĞİ - KARARIN BOZULMASIDanıştay Kararı
İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - DEFTERLE BELGELERİN İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEMESİ NEDENİYLE KDV İNDİRİMLERİNİN KABUL EDİLMEDİĞİ - ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZALI VERGİLERE KARŞI DAVA AÇILDIĞI - DAVANIN REDDİ YOLUNDA ISRAR KARARI VERİLDİĞİ - KARARIN BOZULMASIDanıştay Kararı
İŞLEMİN İPTALİ DAVASI - ŞİRKET HİSSELERİNİN ÖLÜM TARİHİ İTİBARIYLA ÇIKARILAN BİLANÇODA GÖSTERİLEN ÖZ SERMAYESİNİN TESPİTİ SURETİYLE TAKDİR EDİLEN EMSAL BEDELLERİN HUKUKA UYGUN OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ GEREĞİ - ISRAR KARARININ BOZULMASIDanıştay Kararı