Bülten: 2020-35 Talep Edilmesi Halinde Yatırım Teşvik Belgelerine 1 Yıla Kadar Ek Süre Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 09/05/2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara; göre; deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan ve tamamlanamayan yatırımlara ilişkin, 11/03/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden yatırım teşvik belgelerinin süresi, talep edilmesi halinde bir yıla kadar uzatılabilecektir.

Ancak 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Geçici 6’ncı maddesinden yararlananlar bu imkandan yararlanamayacaklardır. Bahsi geçen Geçiçi 6’ncı maddede “Güvenlik sorunları nedeniyle yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 01/06/2015 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen belgede öngörülen orijinal süreyi geçmemek üzere talep edilmesi halinde ilave süre verilebilir.” hükmü yer almakta olup, buna göre 2012/3305 Sayılı Kararın geçici 6. maddesi hükmünden daha önce yararlanmış olanlar, Covid19 kapsamında verilen bu haktan yararlanamayacaklardır.

Diğer taraftan, 2012/3305 sayılı Kararın; gerek 24’üncü maddesinin ikinci fıkrasında gerekse (9/11/2018 tarihli) geçici 12’nci maddesinde, öngörülen sürede gerçekleştirilemeyen yatırımlara ek süre verilmesine ilişkin başka düzenlemelere de yer verilmiş olmakla birlikte, 2501 Sayılı Karar’da sadece 2012/3305 sayılı Karar’ın geçici 6’ncı maddesinin birinci fıkrası hükmünden daha önce yararlananlara yönelik bir kısıtlama getirilmiştir.

O sebeple daha önce 2012/3305 sayılı Kararın; gerek 24’üncü maddesinin ikinci fıkrası gerekse (9/11/2018 tarihli) geçici 12’nci maddesinde yer alan ek süre haklarını kullananlar da, covid19 kapsamındaki bu haktan yararlanabileceklerdir.

Söz konusu Karar ektedir.

Bülten 2020-35 Eki 2501 Sayılı Karar

Share: