Bülten: 2020-27 Bazı Tütün Mamulleri ile Kolalı Gazozların ÖTV Oranları Yeniden Belirlendi

26/03/2020 Tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301)” ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı Listenin (A) Cetvelinde yer alan bazı malların (kolalı gazozların) vergi oranları ile (B) Cetvelinde yer alan bazı malların (tütün mamullerinin) vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde yeniden belirlenmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile, kolalı olan bütün içeceklerin ÖTV oranı yüzde 25’den yüzde 35’e çıkartıldı.

Puro, uçları açık puro ve sigarillolarda ÖTV oranı yüzde 40’tan yüzde 80’e çıkarıldı.

Buna karşılık, ambalajlı tütünlerde ÖTV oranı yüzde 63’ten yüzde 40’a ve asgari maktu ÖTV tutarı da 0.0787 liradan 0.0500 liraya düşürüldü.

Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar ile ÖTV oranı yüzde 67 olan tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar, uçları açık purolar ve sigarillolarda ÖTV oranı yüzde 80’e çıkarıldı.

Kapsam dahilindeki tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Bunun yanı sıra sigaranın ÖTV oranı değişmedi.

A CETVELİ
G.T.I.P NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
2202.10.00.00.13 Kolalı gazozlar 35

 

 

B CETVELİ
G.T.I.P NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu

Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı

(TL)

2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 80 0,3506 0,4686
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 80 0,3506 0,4686
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 80 0,3506 0,4686
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigoriller ve sigaralar)

-Tütün yerine geçen maddeler yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

80 0,3506 0,4686
2403.19.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) 40 0,05 0,4539
2403.19.90.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) 40 0,05 0,4539

 

25/03/2020 Tarihli ve 2301 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve Eki ektedir.

 

 

 

Share: