Bülten: 2020-22 18 Yaşını Doldurmuş Yabancı Yolcuların Bir Takvim Yılı İçerisinde En Fazla 5 Kg Ağırlığında Kendilerine Ait Olan Standart İşlenmemiş Altını Yurda Getirmeleri Serbest Bırakıldı

3 Mart 2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2182 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 7’nci maddesinde değişiklik yapılmış akabinde yine aynı tarih ve Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020-32/57 Sıra No.lu Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını beraberlerinde yurda getirmeleri serbest bırakılmıştır.

Diğer taraftan, bu kapsamda yurda getirilen standart işlenmemiş altının Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan altın beyan formu ile yetkili gümrük idaresine beyan edilmesi gerekmekte olup bu kapsamda yurda getirilecek altının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması gerekmektedir.

Yurda getirilen standart işlenmemiş altının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan bir rafineriye ait olup olmadığının kontrolü yetkili gümrük idaresince Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan rehber esas alınarak yapılacaktır.

Yolcu beraberi yapılan standart işlenmemiş altın girişlerinde beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu altının yurda girişine izin verilmeyecek ve altın gümrük idaresince muhafaza altına alınacaktır.

Yetkili gümrük idaresi bir yandan şüpheli u durumu Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na bildirecek, diğer yandan da 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3. maddesi uyarınca işlem yapılabilmesini teminen durumu yetkili Cumhuriyet Savcılıklarına bildirecektir.

Öte yandan, 5 Kg ağırlığını aşan miktarda standart işlenmemiş altının bu kapsamda yurda getirilerek beyan edilmek istenmesi halinde yurda getirilen altının 5 Kg’ı aşan kısmı yetkili gümrük idaresince yolcu beraberi eşya ambarına alınacaktır. 5 Kg’a kadar olan kısmı ise yolcu beraberi standart işlenmemiş altının yurda getirilmesine ilişkin usule tabi tutulacaktır.

Söz konusu Tebliğ ile, bu kapsamda standart işlenmemiş altın getirilmesine ilişkin işlemlerde yetkili gümrük idaresi İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü olarak belirlenmiştir.

Yetkili gümrük idaresi olarak belirlenen İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü, yolcu beraberinde yurda getirilen standart işlenmemiş altına ilişkin bilgileri aylık dönemler halinde her ayın onuncu günü bitimine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirecektir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ve Tebliğ ektedir.

Bülten 2020-22 Eki Tebliğ

Bülten 2020-22 Eki Karar

PAYLAŞ:
“Sitemizde yayımladığımız bültenler, açıklamalar ve hatırlatmalar, uygulamada yorum farklılıkları içermekte ve bilgilendirme amaçlı olup, bilgilerin kullanımı nedeniyle ortaya çıkan durumlardan, her türlü zarardan ve cezai tazminattan dolayı şirketimiz, ortaklarımız ve çalışanlarımız sorumlu tutulamaz.”