Blog

Bülten: 2020/44 Kar Dağıtım Sınırlamasına İlişkin Süre Uzatımı Yayımlandı

18.09.2020 Tarih ve 31248 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürenin üç ay uzatılmasına karar verilmiştir. Hatırlanacağı üzere, 17 Nisan 2020 tarihli R.G’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun’un 12 nci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na kar dağıtım sınırlamasına ilişkin aşağıdaki geçici 13

Daha Fazla

Bülten: 2020/43 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin “Döviz gelirlerinin beyanı” başlıklı 16 ncı maddesine, aşağıda yer alan 7 nci ve 16/A maddesi eklenmiştir. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansman Kuruluşları Genel Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğünce, 02/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Hareketleri Genelgesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 26.08.2020 tarih ve

Daha Fazla

Bülten: 2020/42 Bir Kısım Mal ve Hizmetlere İlişkin ÖTV ve KDV Oranlarında Değişiklikler Yapıldı

30 Ağustos 2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2912 ve 2913 sayılı sayılı Kararlar ile otomobillere ilişkin ÖTV matrah ve oranlarında değişiklik yapıldı, eğitim ve öğretim hizmetlerinde ise KDV oranı %1’e indirildi. Buna göre; 1) Bazı otomobillere ilişkin ÖTV matrah ve oranlarında değişiklik yapıldı 2912 Sayılı Karar ile bazı otomobillere ilişkin ÖTV matrah

Daha Fazla

Bülten: 2020/12 NORMALLEŞME DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

Normalleşme desteğinden faydalanabilmek için, 01/07/2020 tarihinden önce; kısa çalışma ödeneğine başvurmuş ve kısa çalışma ödeneğindan faydalanmış olmak veya yine 01/07/2020 tarihinden önce işçisini nakdi ücret desteğinden faydalandırmış olması gerekmektedir. Bu işyerleri kısa çalışma ödeneğini sonlandırarak veya işçisini nakdi ücret desteğinden çıkararak haftalık normal çalışmaya başlatması halinde 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneğinin sona erdiği

Daha Fazla

Bülten: 2020/11 COVİD-19 GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ 31/10/2020 TARİHİNE, İSTEN ÇIKARMA YASAĞI İSE 17/11/2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesi çerçevesinde Covid-19 gerekçesiyle 30/06/2020 tarihi ve öncesinde kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi 31.10.2020 tarihine kadar 2 ay süre ile tekrar uzatılmıştır. İşverenlerin kısa çalışma ödeneği süresince hiçbir işçisini işten çıkarmaması gerektiğini, aksi halde faydalanılan kısa çalışma ödeneğinin bozulacağını hatırlatmak isteriz. Diğer

Daha Fazla

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Dördüncü Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Yatırım Konularında Değişiklik Yapıldı

Hüseyin DEMİR Yeminli Mali Müşavir 21.8.2020 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında yapılacak yatırımlardan en avantajlı destek sağlanan yatırım konuları özellikle teknoloji yoğun sektörlerden seçilmiş bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili 16.4.2020 tarihli açıklamalarımızda yatırım teşvik belgesi kapsamında en avantajlı yatırım konularına değinilmişti. 21.8.2020 tarihi Resmi Gazete’de yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile dördüncü bölge

Daha Fazla

Bülten: 2020/10 İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ UZATILMASINA VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINDA KULLANILABİLECEK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINA DİKKAT

İşten çıkarma yasağı 31.07.2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.09.2020 tarine kadar uzatılmıştır. 4857 Sayılı İş Kanunu 10. Geçici Maddesine göre bu süreçte iş akdinin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/ll maddesinde belirtilen sebepler dışında feshedilmesi durumunda, iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği

Daha Fazla

Bülten: 2020/09 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN FAYDALANAN İŞÇİLER İÇİN İŞVERENE PRİM TEŞVİKİ MECLİSTE

14.07.2020 tarihinde AK Parti Millet Vekillerince hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan Kanun teklifi İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişikliği içermektedir. Sunulan teklifte, kısa çalışma ödeneğinden ve nakdi ücret desteğinden faydalanan işverenlere prim desteği ile beraberinde, Soma’da işten çıkarılan ve kıdem tazminatları ödenmeyen maden işçilerinin kıdem tazminatlarının Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından

Daha Fazla

Bülten: 2020-41 Avukatlar Aldıkları Vekalet Ücreti İçin Serbest Meslek Makbuzunu Kim Adına Düzenleyecek ?

AVUKATLAR ALDIKLARI VEKALET ÜCRETİ İÇİN SERBEST MESLEK MAKBUZUNU KİM ADINA DÜZENLEYECEK? Hüseyin DEMİR Yeminli Mali Müşavir   7194 Sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu’na 07.12.2019 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki hüküm eklenmiştir: “9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra

Daha Fazla

Bülten: 2020/08 AZ TEHLİKELİ İŞYERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMAK ZORUNLUDUR 01.07.2020 TARİHİ İTİBARİYLE BAŞLADI

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 38’inci maddesinin a bendinin 1’inci fıkrası ile “50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri” için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü 01.07.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu hüküm ile 01.07.2020 tarihinden itibaren Az Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve

Daha Fazla